Nedeľné tvorivé dielne

Nedeľa 17. 4. | 14.30

Obraz okom diváka /rodiny s deťmi/ 120 min.

Kedy môžeme povedať, že obraz alebo umelecké dielo je hotové? Je možné obraz vytvoriť na prvýkrát alebo mu predchádzajú štúdie a kresby rôznych uhlov pohľadov? A čo s obrazmi, ktoré nedostali možnosť byť dokončené? Rodičia a deti, príďte pomôcť umelcovi dokončiť jeho dielo.

Program sleduje možnosti interpretácie výtvarného diela a tvorivé možnosti kombinovania výtvarných techník.