Soundwalk Strážky

Spoznajte Kaštieľ Strážky a jeho príbehy prostredníctvom mobilnej aplikácie SoundWalk Strážky.

Cieľom projektu je atraktívnou formou priblížiť históriu renesančnej pamiatky Kaštieľa Strážky. Najhodnotnejšou zbierkou je expozícia Ladislava Mednyánszkeho, z ktorej obsahovo audiohra vychádza. Autorkou scenára je Katarína Fitková v spolupráci s kurátorkou zbierky Katarínou Beňovou, o zvuk sa postaral anglický zvukový umelec Jonathan Prior. Projekt hlasovo nahovorili známi herci František Kovár, Dušan Szabó, Helena Čertíková a Miriam Kalinková, ktorí stvárnili dokopy 17 postáv. Iniciátorom projektu bolo Oddelenie galerijnej pedagogiky a Úseku výskumu a rozvoja Slovenskej národnej galérie. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Aplikáciu si už teraz môžu návštevníci stiahnuť zdarma do svojich mobilov


O aplikácii

Aplikácia pre mobilný telefón, kde je audiohra v slovenskom jazyku dostupná, ponúkne návštevníkom Kaštieľa Strážky možnosť rozšíriť lektorský výklad o krátke audiopríbehy, ktoré spájajú prvky rozhlasovej hry s tzv. field recordings (nahrávky z prostredia kaštieľa a okolitej prírody). Z používateľského hľadiska odpadá nutnosť požičať si špeciálne zriadenie, stačí si zadarmo stiahnuť aplikáciu pre dnes už široko dostupné mobilné telefóny s operačnými systémami iOS a Android.

Aplikácia ponúka používateľsky jednoduchú navigáciu po zastávkach – v interiéri kaštieľa kopíruje trasu určenú lektorským výkladom, v anglickom parku návštevníka naviguje pomocou jednoduchej mapky.

Špecialitou audiohry je, že namiesto tradičného formátu audiosprievodcu sa projekt zameral na vytvorenie príbehu a rozprávania (audiohry), ktoré sa skladajú zo samostatných zvukových nahrávok naviazaných na konkrétne časti kaštieľa (spolu s areálom anglického parku). Samotná audiohra kombinuje prvky historickej fikcie zo života a tvorby Ladislava Mednyánszkeho a barónky Margity Czóbelovej a zvukové nahrávky z miestneho prostredia. Všetky zvukové nahrávky sú naviazané na konkrétne miesta, dotvárajú ich atmosféru a postupne odkrývajú jednotlivé časti príbehu. Celkovo ide o 14 zastávok.