Špecializované tvorivé dielne, animácie a vyučovanie v galérii

Knižná ilustrácia v literárnej tvorbe pre deti a mládež
Táto dielňa chce deti zoznámiť s knižnou ilustráciou (vymaľovávanie čiernobielych reprodukcií, ukážky ilustrovanej literatúry pre deti a mládež zo strážťanského knižného fondu). Je určená deťom z materských a 1. stupňa základných škôl.

Erb Horváthovcov-Stansithovcov
Dielňa zoznamuje deti s pojmami erb a heraldika a so základnými heraldickými pravidlami. V pracovnej časti deti zhotovujú návrhy (lepenkové makety) erbu. Je určená deťom zo základných škôl.

Vymýšľame a ilustrujeme rozprávky (Malý rozprávkár)
Deti vymýšľajú vlastné rozprávkové príbehy a rozvíjajú svoju fantáziu.

Jeseň v Strážkach
Témou dielne je tvorba minikoláží inšpirovaných strážťanským parkom a krajinárskou tvorbou Ladislava Mednyánszkeho.

Štúdie stromov
Témou je tvorba veľkorozmerných lepenkových asambláží „štúdií stromov“ inšpirovaných tvorbou Ladislava Mednyánszkeho.

Architektúra – kaštieľ v Strážkach
Dielňa oboznamuje deti so spišskou renesančnou architektúrou, s jej charakteristickými znakmi. V pracovnej časti stretnutia žiaci a žiačky kreslia a kolorujú papierové modely kaštieľa v Strážkach podľa vlastnej fantázie.

Ďalšie informácie:
Správkyňa: Mária Šelepová
Tel.: 00-421-52-45 81 312, +45 81 152
Fax: 00-421-52-45 81 312
E-mail: strazky@sng.sk