Rodina a verejnosť:

V kaštieli Strážky sa okrem stálej expozície pravidelne usporadúvajú rôzne kultúrne programy a podujatia pre širokú verejnosť.

Kultúrno-spoločenské podujatia:

Október - máj
Nedeľné tvorivé dielne
Tvorivé popoludnia pre rodiny s deťmi sa konajú každú druhú nedeľu v expozícii kaštieľa o 15:00 hod. (mimo letnej sezóny). Témy sa menia podľa ročného obdobia, sviatkov a sú prispôsobené aj aktuálnym výstavám v kaštieli. Dielne sú zamerané na spoluprácu rodičov s deťmi, na prácu s rôznymi materiálmi a technikami. (vitráž, koláž, dekupáž , maľovanie, kreslenie, výroba adventných vencov a ikebán, fašiangové masky, pletenie veľkonočných korbáčov a pod.)

Ďalšie informácie:
Správkyňa: Mária Šelepová
Tel.: 00-421-52-45 81 312, +45 81 152
Fax: 00-421-52-45 81 312
E-mail: strazky@sng.sk
(*ďalšie informácie a presné termíny doplníme postupne*)