Department Staff

Ďurková Janka, Mgr.
Gabčová Veronika, akad. mal.
Bízik Vladimír
Horňák Branislav, Mgr.
Marek Peter, Ing.
Rusňák Ľudovít, Mgr.
Štepanovský Lukáš, Bc.
Kajan Anton
Hanko Ondrej, Mgr.
Dökereš Martin
Krajčovičová Jana, Mgr. art.
Hesterová Lucia
Badušek Martin
Tamásová Alexandra, Mgr., PhD.
Švantnerová Jana, PhDr.
Dlháňová Viera, Mgr., PhD.
Palčová Katarína, Bc.
Chmelinová Katarína, Mgr. PhD.
Tóth Vratko, Mgr.
Rjabinin Igor, Mgr.
Poljak Štefan, akad. soch.
Gáll Peter
Gnacková Ladislava, Mgr.

Department Stuff Zvolen

Veselovský Stanislav, Mgr. art.
Turčan Marián
Slúka Miroslav, Mgr. art.
Stacho Daniel
Budáč Pavel, Mgr.
Šudilová Zuzana, Ing.
Ližbetin Peter