Oddelenia

Oddelenia sú v organizačnej štruktúre SNG začlenené do úseku hospodárskeho riadenia. Zabezpečujú výkony všetkých činností súvisiacich s technickou prevádzkou SNG, s chodom autoparku, s opravou a údržbou majetku SNG, so zásobovaním, investíciami a verejným obstarávaním.

Správa IT

Senko Peter, Mgr. - IT administrátor
Ďurajka Michal, Ing. - IT technik

Verejné obstarávanie

Ing. Silvia Trizuljaková - referent pre verejné obstarávanie
Silvia.Trizuljakova@sng.sk
+421 2 204 76 209

Investičné projekty

Páleníková Zlatica, Ing. - manažér pre investičné projekty
zlatica.palenikova@sng.sk
+421 2 204 76 117

Vedúci oddelenia prevádzky

Zamestnanci a zamestnankyne

Bohumel Miloš - koordinátor prevádzky
Mitický Ondrej - referent prevádzky
Rajčáni Ján - technik požiarnej ochrany

Fülleky Tibor, Mgr. - vodič
Antoš Vladimír - údržbár
Ivan Szilvásy - údržbár
Zedníček Zdeno - manipulačný pracovník

Borza Štefan - strážnik
Bošanský Jozef - strážnik
Goras Roman - strážnik
Lužica Jozef - strážnik
Hudec Milan - strážnik
Kovačka Peter - strážnik
Zubek Milan - strážnik

Blažková Silvia - dozor zbierok
Bokorová Emília - dozor zbierok
Obložinská Iveta - dozor zbierok
Hudečková Darina - dozor zbierok
Králiková Zuzana - dozor zbierok
Molčániová Mária - dozor zbierok
Nagyová Beáta - dozor zbierok
Strižencová Alžbeta - dozor zbierok
Petrovičová Danica - dozor zbierok
Malovcová Denisa, PaedDr. - dozor zbierok

Kontakt

SNG
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/204 76 119
E-mail:
milos.bohumel@sng.sk