Oddelenie finančného riadenia

Oddelenie ekonomiky, personalistiky a správy majetku je v organizačnej štruktúre SNG začlenené do úseku ekonomiky a prevádzky. Zodpovedá za zabezpečenie účtovníctva, finančného výkazníctva, štatistického výkazníctva, zúčtovania so štátom, finančných analýz, finančných kontrol, personálnej a mzdovej agendy aj správy agendy majetku SNG.

Zamestnanci a zamestnankyne

Zaťková Iveta, Ing. - hlavný účtovník
Kolláriková Tamara, Ing. - asistent finančného manažéra DG
Dugovičová Margita - účtovník/referent pre správu pokladne
Lukácsová Jana - účtovník/referent správy majetku
Balážová Tímea, Bc. - účtovník/referent predbežnej kontroly
Hunková Andrea - účtovník/referent predbežnej kontroly - v súčasnosti na rodičovskej dovolenke
Lučenič Michal - pokladník - predavač
Tallová Lucia, Mgr. art. - pokladníčka - predavačka
Maindlová Alžbeta - pokladníčka - predavačka
Vrtiaková Katarína - pokladníčka - predavačka

Kontakt

SNG, Oddelenie finančného riadenia
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Tel.: 02/20 47 62 28
E-mail: ekonomika@sng.sk