Oddelenie galerijnej pedagogiky

Oddelenie pracuje so vzdelávacím potenciálom umeleckých zbierok a výstav SNG. Pripravuje a realizuje špecializované vzdelávacie programy k stálym expozíciám a aktuálnym výstavám pre deti, rodiny s deťmi, školské skupiny, mladých ľudí a všetkých návštevníkov či návštevníčky galérie.

Vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky

Jurinová Barbora, Mgr., MgA.
barbora.jurinova@sng.sk

Zamestnanci a zamestnankyne

Tribulová Barbora, Mgr. - galerijný pedagóg/metodik
Kuchtová Magdaléna, Mgr. art., ArtD. - galerijný pedagóg/metodik
Pivoda Peter, Mgr. - galerijný pedagóg/metodik

Kontakt

SNG, Oddelenie galerijnej pedagogiky
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
Tel.: 02/20 496 270
E-mail: lektori@sng.sk