SNG | Rekonštrukcia | základné informácie

Investičná akcia | Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Dodávateľ stavby: Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.
Podpis zmluvy: 28. december 2015
Dĺžka výstavby: 36 mesiacov
Investičný náklad na zhotovenie stavby: 48.718.937 € s DPH
Investičný náklad na špeciálny dozor: 649.800 € s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2

Rekapitulácia

• dňa 1. marca 2001 uzavreté Premostenie SNG z dôvodu havarijného stavu;
• v roku 2003 vyhlásená prvá architektonická súťaž, ktorá nepriniesla uspokojivé a adekvátne riešenie;
• v rokoch 2004 – 2005 bola uskutočnená prvá časť –rekonštrukcia a modernizácia Esterházyho paláca;
• po povodňovom ohrození bol v roku 2004 evakuovaný hlavný depozitár obrazov do Zvolena;
• v roku 2005 SNG po dohode so zriaďovateľom vyhlásila verejnú súťaž (medzinárodná porota, ktorej predsedal prof. Gustav Peichl z Viedne) návrhov na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG s upresnenými podmienkami rešpektujúcimi nové funkčné skutočnosti. Víťazom tejto súťaže sa stali Architekti BKPŠ, s.r.o. Bratislava (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák a kol.);
• víťazný návrh sa stal podkladom pre vypracovanie Stavebného zámeru Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG, na tento stavebný zámer Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 10/2006 v júli 2006, ktorý potvrdil celkový náklad stavby v CÚ 2005 v objeme 839.759 tis. Sk bez DPH. Celá stavba bola rozdelená do 4 etáp;
• v roku 2009 bola investičná akcia pozastavená z dôvodu ekonomickej krízy;
• v roku 2012 MKSR investičnú akciu obnovilo a vydalo pokyn na vypracovanie realizačného projektu;
• v roku 2013 vyhlásilo MKSR VO na dodávateľa stavby;
• dňa 28. decembra 2015 podpísaná zmluva s dodávateľom

Odkazy na zmluvy