Kontakt

Mgr. Zlatica Adamčiaková
Tel: 02/204 76 110
e-mail: zlatica.adamciakova@sng.sk
Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10
811 07 Bratislava

Rešeršné služby poskytujeme na základe žiadosti – výsledok zasielame e-mailom.

Prezenčné štúdium v centrálnom katalógu je možné na základe žiadosti v čase dohodnutom so zodpovedným pracovníkom