Vstupné

dospelí 2,70 €
dospelí – Sphere card 2,30 €

rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 dieťa) 5,40 €

študenti a študentky SŠ a VŠ, dôchodcovia, ZŤP 1,00 €
študenti a študentky SŠ a VŠ – Sphere card 0,90 €

žiaci a žiačky ZŠ 0,70 €

ITIC, ISIC, EURO 26 1,00 €

fotografovanie bez blesku a videa 2,00 €

Voľný vstup do expozícií (bez služieb)

každá prvá nedeľa v mesiaci
deti do 6 rokov
držitelia a držiteľky karty ICOM, AICA
držitelia a držiteľky domácich a medzinárodných novinárskych preukazov
študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry
členovia a členky Klubu priateľov SNG
pedagogický dozor – 1 pedagóg na 20 detí / žiakov / študentov (pedagógovia sú povinní dohliadať na skupinu a zodpovedajú za prípadné škody spôsobené ich žiakmi)
školy na území mesta Zvolen (voľný vstup do expozícií bez služieb)

Vstup s lektorským sprievodom
lektorský sprievod sa poskytuje podľa možnosti len vopred nahláseným skupinám (min. počet osôb v skupine je 20)
dospelí 4,00 €
študenti a študentky SŠ a VŠ, dôchodcovia, ZŤP 1,50 €
žiaci a žiačky ZŠ 1,20 €
deti MŠ 0,50 €

Animačné programy, tvorivé dielne a špecializované výklady
programy podľa aktuálnej ponuky (www.sng.sk). Na tieto programy je potrebné sa vopred nahlásiť.
typ školy na území mesta Zvolen ostatné školy
MŠ 0,20 € 0,50 €
ZŠ 0,50 € 1,20 €
SŠ 0,70 € 1,50 €
VŠ 0,70 € 1,50 €

Lektorské sprievody, animačné programy, tvorivé dielne a špecializované výklady si môžete objednať na:
SNG Zvolen – zámok
Nám. SNP 1
960 01 Zvolen
Tel.: 045/2453001
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk

Voľný vstup

deti do 6 rokov

držitelia a držiteľky karty ICOM, AICA

držitelia a držiteľky domácich a medzinárodných novinárskych preukazov

študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry

členovia a členky Klubu priateľov SNG