Hudobno-dramatické podujatia

8. jún – 30. jún 2012
Zámocké hry zvolenské
Hlavné nádvorie
Medzinárodný letný divadelný a operný festival.

2. – 4. august 2012
Letné shakespearovské slávnosti
Hlavné nádvorie
Divadelný festival.