Stručný historický a stavebný vývoj zámku

Zvolenský zámok dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou ako gotické sídlo ovplyvnené architektúrou talianskych mestských palácov. Pôvodne slúžil ako občasné sídlo kráľa, v 16. storočí bol v dôsledku tureckého nebezpečenstva prebudovaný na renesančnú pevnosť. V 17. a 18. storočí zrealizovali poslední majitelia zámku Esterházyovci barokovú prestavbu, ktorá však podstatnejšie nezmenila jeho vzhľad. Po rozsiahlej pamiatkovej úprave v 50. a 60. rokoch 20. storočia spravuje priestory zámku Slovenská národná galéria.