Výzva na predkladanie ponúk

"CSI: SNG"
Druh zákazky: služba
CPV:
92312000-1
92111200-4

Produkcia a výroba audiovizuálneho diela na spôsob "traileru" - upútavky za účelom propagácie projektu "Digitálna galéria"

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 080,- EUR
Lehota na predloženie ponúk: 23.03.2015 o 15,00h.
Miesto na predloženie ponúk: elektronicky na adresu:
maria.bohumelova@sng.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bohumelová

Podrobnejšie informácie vo "Výzve" v prílohe vo formáte .pdf.