Slovenská národná galéria, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/609
V uvedenom profile uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní.