Verejné obstarávanie výberu generálneho dodávateľa stavby formou užšej súťaže zabezpečuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Informácie nájdete na stránke:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8213

Verejné obstarávanie na "Výkon činností stavebných dozorov pre investičnú akciu Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave a s tým súvisiace služby" formou užšej súťaže zabezpečuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Informácie nájdete na stránke:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/8213