Okenný otvor_CPV kód: 45400000-1
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 17.01.2014
= výber ukončený

23.01.2014 - Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 4 219,68 EUR bez DPH na nákup licencie ESET Secure Business s platnosťou na 2 roky dodávateľovi ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.

Oprava klimatizačného zar. CIAT 1_CPV kód: 50730000-1
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 30.01.2014
= výber ukončený

Odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálii_CPV kód: 90510000-5
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 31.01.2014
= výber ukončený

31.01.2014 - Verejný obstarávateľ v súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 6 174,00 EUR bez DPH na všetky činnosti súvisiace s kontrolou a servisom zariadení EPS a IMS v objekte Zvolenský Zámok s platnosťou na 2 roky dodávateľovi FITTICH ALARM spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica

Súťaž návrhov riešenia interiérov
objektu SNG – „Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu, Ružomberok“_CPV kód: 71220000-6
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 04.02.2014
= výber ukončený

Tenký klient_CPV kód: 30213000-5
Špecifikácia uvedená v priloženom dokumente.
*zverejnenie: 11.02.2014
= výber ukončený

Prenájom a servis kopírovacieho stroja_CPV kód: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby
Oznámenie v priloženom dokumente.
* zverejnenie: 26.02.2014