V SNG číta...

SNG jeden štvrtok v mesiaci predstavuje v diskusii osobnosť slovenskej literatúry; zaujímaví hostia, čítanie z prózy alebo poézie v priestoroch aktuálnych výstav. Prepojenie obrazu a slova, zaujímaví hostia a čítanie z literatúry na výstavách SNG.
Moderuje Silvester Lavrík