30.1. 2016 l Zhmotnený okamih

sobota
14.00 - 18.00 l Esterházyho palác

Ak je pre človeka čosi vzácne, či už je to predmet alebo spomienka, snaží sa to čo najdlhšie si uchovať. Výstava Uchovávanie sveta je venovaná problematike digitalizácie kultúrneho dedičstva a prezentuje možnosti nových technológií. Na workshope vyskúšame fotogrametrickú metódu, ktorou získame digitálne modely pre 3D tlač. V spolupráci s Fablab SLovensko a Unfold.

Praktické informácie

Workshop je technologicky a časovo náročný, je preto vhodné, aby prihlásení účastníci mali základné počítačové zručnosti a schopnosť rýchlo sa naučiť prácu s novým programom pod vedením skúsených lektorov.

Účasť na workshope je obmedzená, preto sa treba včas prihlásiť. Je potrebné mať vlastné vybavenie: notebook a smartphone s novším operačným systémom a kvalitnejším fotoaparátom alebo fotoaparát (+ kábel na prepojenie zariadenia a notebooku).

Rezervácia a info:

Barbora Tribulová
barbora.tribulova@sng.sk
M: +421 915 786 712
T: +421 2 204 962 70