Galéria Horský park

Otvorené: Denne od 10.00 – do zotmenia
Majakovského 13, 811 04 Bratislava

Bratislava dostáva nový verejný priestor programovo zameraný na vystavovanie veľkorozmerných exteriérových sôch – Galériu Horský park. Oplotený areál s rozlohou 3.300 m2 slúži na prehliadku inštalovaných sochárskych diel významných slovenských umelcov.

Galéria Horský park prináša mestu nový prírodný, oddychový priestor kultivovaný umením, ktorý sa nachádza v mimoriadne navštevovanej „zelenej“ zóne mesta.

Návštevníci sa v dlhodobej expozícii stretnú s dielami kľúčových osobností sochárstva 20. a 21. storočia: Jozef Kostka, Rudolf Uher, Pavol Tóth, Štefan Belohradský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Stano Filko, Juraj Meliš, ktorí zásadným spôsobom menili podoby slovenského umenia a tu im sekunduje aj mladší Erik Binder.

V budúcnosti by mali do parkovej inštalácie pribudnúť diela ďalších významných tvorcov rôznych generácií: Juraja Bartusza, Rudolfa Sikoru, Bohuša Kubínskeho, Štefana Papča a iných.

Realizáciu Galérie Horský park zabezpečilo rovnomenné občianske združenie založené roku 2011. Okrem pozemku, ktorý galérii dala do užívania mestská časti Bratislava Staré mesto, sa projekt opiera prevažne o súkromné zdroje.

Odborným garantom a spolupracovníkom združenia je Slovenská národná galéria v Bratislave. Zapožičala do expozície dve diela; ďalšie vystavené sochy a inštalácie sú z majetku zberateľov a autorov.

Ambíciou združenia Galéria Horský park je vytvoriť priestor, ktorý bude nielen miestom prezentácie jedinečných diel, ale aj prostredím výmeny umeleckých ideí, informácií, konania výtvarných a kultúrnych stretnutí rôzneho druhu.

Galéria sa nachádza v susedstve bratislavského Horského parku: oproti Horárni Horský park, povedľa Majakovského schodov. Obdobné exteriérové expozície vznikali od prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia, keď sa pozdvihla a rozvinula myšlienka sochárskych sympózií v prírode a krajine, hľadali sa nové priestory a možnosti pre uplatnenie sochárskych diel. Dnes sú neodmysliteľnou súčasťou miest, parkov i prírodných areálov nielen v Európe, ale aj po celom svete.

Odhliadnuc od dočasných sympoziálnych expozícií, prechodných výstav v prírode, v mestských a architektonických exteriéroch či menších parkových sochárskych inštalácií, na Slovensku tento typ stálej expozície doteraz chýbal.

Vystavujúci autori:

Jozef Kostka (*1912, Stupava – †1996, Bratislava)

Zakladateľ slovenského moderného sochárstva, tvorca expresívneho a lyricko-senzuálneho diela. 1932 – 1937 študoval na UPŠ v Prahe (prof. K. Dvořák). Od 1940 pedagogicky činný, 1949 –1972 profesor na VŠVU v Bratislave. Venoval sa monumentálnemu a komornému sochárstvu, kresbe, maľbe a keramike.

Rudolf Uher (*1913, Lubina pri Trenčíne – † 1987, Bratislava)

Druhá zakladateľská postava slovenského moderného sochárstva, do ktorého uviedol problém archetypu, neskôr sa venoval abstraktnej soche inšpirovanej neo-konštruktivizmom a minimalizmom. 1941 – 1944 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. J. Kostka).

Pavol Tóth (*1928, Vinosady-Modra – †1988, Tarragona, Španielsko)

Sochár figuratívnej poetiky archetypálneho rázu, ktorého dominantnou témou bola žena. 1950 – 1955 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), člen Skupiny Mikuláša Galandu (1957).

Štefan Belohradský (*1930, Preseľany – † 2012, Bratislava)

Sochár, predstaviteľ konkretizmu a geometricko-konštruktúvnej plastiky. 1948 – 1952 študoval na Fakulte architektúry SVŠT (prof. V. Karfík, E. Hruška), 1954 – 1959 na VŠVU v Bratislave (prof. F. Štefunko). Venoval sa hlavne sochárstvu v architektúre a kresbe.

Andrej Rudavský (* 1933, Posada Horna, Poľsko)

Významná osobnosť slovenského sochárstva 2. polovice 20. storočia, sochár znakovej formy odvolávajúcej sa na archaické a mýtické korene slovenskej kultúry. 1950 –1954 študoval na VŠUP v Prahe (prof. J. Wagner, J. Kavan), člen Skupiny Mikuláša Galandu.

Stano Filko (*1937, Veľká Hradná)

Jeden z najvšestrannejších a najradikálnejších avantgardistov slovenskej výtvarnej scény vychádzajúci z konceptuálneho myslenia, predstaviteľ umenia objektu, environmentu a inštalácie, happeningu a akcie. 1959 – 1965 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. P. Matejka).

Jozef Jankovič (*1937, Bratislava)

Od 60. rokov 20. storočia vedúca osobnosť slovenského sochárstva, tvorca veľkého monumentálneho a komorného diela novofiguratívnych východísk, rešpektovaný doma i v zahraničí. 1956 – 1962 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), 1990 – 2007 pedagogicky činný, profesor na VŠVU v Bratislave. Okrem sochy sa venuje kresbe, počítačovej grafike a šperku.

Juraj Meliš (*1942, Nové Zámky)

Od 70. rokov 20. storočia výrazný predstaviteľ konceptuálne zameranej sochárskej tvorby obohatenej o prvky arte povera a novej divokosti. 1960 – 1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka), 1990 – 2007 pedagogicky činný, profesor na VŠVU v Bratislave. Venuje sa tvorbe prostredí, objektov, kresbe, grafike a koláži.

Erik Binder (*1974, Hnúšťa-Likier)

Jeden z najznámejších slovenských umelcov mladšej strednej generácie, ktorého tvorba je výrazne multimediálne zameraná a charakterizuje ju „ekoanarchizmus“ i recyklovateľnosť. 1991 – 1996 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Jankovič, D. Fischer), 1997 – 1998 na AVU v Prahe (doc. V. Kokolia).

Zoznam vystavených diel:


1.Jozef Kostka: Stĺp z Mariánky II. – III. Okolo 1970. Drevo, v. 200, 218 cm
2.Jozef Kostka: Žena v prírode I. 1974. Drevo, 150 cm
3. Rudolf Uher: Astronaut. 1962. Kameň, 100 × 200 cm. Slovenská národná galéria
4. Rudolf Uher: Socha. 1968. Pieskovec, v. 160 cm
5. Pavol Tóth: Pod sprchou. 1970. Epoxid, v. 225 cm
6. Štefan Belohradský: Slnko. 1973. Kov, v. 400 cm
7. Andrej Rudavský: Pribinovo posolstvo. 1965. Bronz, v. 240 cm. Slovenská národná galéria
8. Jozef Jankovič: Krucifix. 1993. Drevo, kov, epoxid, 640 × 310 × 100 cm
9. Jozef Jankovič: Pokus o stretnutie. 1999. Kov, 360 × 200 × 100 cm
10. Stano Filko: SSSSSSSSS.FFFF., INSTALATIONEIQ. Autoportrét Karmaborn. (1937) – 2012. Kov, pozinkovaný plech, Ø 400 cm, v. 950 cm
11. Juraj Meliš: Idea – Veľký cenzor. 1980 – 1981. Oceľ, kameň, 350 × 150 cm
12. Juraj Meliš: Jeleň oráč. 1972. Zváraná oceľ, v. 240 cm
13. Erik Binder: Z.ONA. 2011. Kov, syntetická farba, 150 × 150 × 160 cm