La Biennale di Venezia

Benátske Bienále je prestížne európske podujatie s dlhoročnou tradíciou (1893). Základňa podujatia je v benátskych Giardini, kde sú okrem hlavnej budovy umiestnené pavilóny participujúcich krajín. V roku 1925 bol postavený pavilón Československa, dielo architekta Otakara Novotného. Po rozdelení republiky sa o pavilón starajú Ministerstvo kultúry ČR a Ministerstvo kultúry SR. Podľa Dohody sa krajiny v príprave projektov striedajú, náklady na správu a údržbu pavilón si delia na polovicu. Na Slovensku pavilón pre Ministerstvo kultúry spravuje Slovenská národná galéria, od roku 2005 je táto úloha súčasťou zriaďovacej listiny.

Pavilón Českej a Slovenskej republiky