55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013

Slovenská národná galéria ako organizátor národnej expozície 55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013 vyhlásila výberové konanie na výstavný projekt a následnú realizáciu expozície do Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na 55. bienále umenia v Benátkach 2013. Komisia, ktorá zasadala 21.11.2012 vybrala víťazní projekt.

Do výberového konania sa prihlásilo spolu dvadsať projektov. Komisia, ktorá projekty hodnotila mala k dispozícii powerpointovú prezentáciu aj fyzicky 20 projektov prihlásených umelcov alebo kooperácií. Do záverečného hodnotenia boli väčšinou členov komisie postúpené projekty:
1. Milan Adamčiak (kurátor Michal Murín): Altruism as Arttruism as Art - archív Milan Adamčiak
2. Petra Feriancová a Zbyněk Baladrán (kurátor Marek Pokorný): Stále to isté miesto
3. Otis Laubert (kurátor Juraj Čarný): Múzeum Otisa Lauberta
4. Jaroslav Varga (kurátorka Mira Keratová): Knižnica 29.5.-24.11.2013

Členovia komisie Stanislav Stankoci (predseda), Ondřej Chrobák, Václav Magid, Monika Lopušanová, Lucia Gavulová, Dorota Kenderová, Dagmar Poláčková a Alexandra Homoľová sa jednomyseľne zhodli na víťaznom projekte Petry Feriancovej, Zbyňka Baladrána a Mareka Pokorného: Stále to isté miesto.

Projekt bol podľa komisie najkonzistentnejší, autorský tím aj kurátorská podpora dáva záruku relevantnej profesionálnej realizácie.

55. Bienále výtvarného umenia v Benátkach 2013 sa bude konať v čase od 29. mája do 24. novembra 2013. Na základe medzištátnej dohody medzi Českou a Slovenskou republikou v roku 2013 zabezpečuje organizáciu národnej expozície Slovenská národná galéria. Téma nebola usporiadateľom formulovaná, preto bol predmetom výberového konania výstavný projekt na „voľnú tému“, ktorý však musel zohľadňovať odbornú prestíž podujatia a postavenie národného pavilónu ako súčasti štátnej kultúrnej reprezentácie.

Projekty museli zohľadňovať zameranie 55. bienále na vizuálne umenie a jeho určenie slovenským i zahraničným profesionálom v tejto oblasti. Prípustné boli individuálne projekty, ale aj akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce slovenských aj zahraničných vizuálnych umelcov, teoretikov a iných profesionálov.

Všeobecná téma bola daná rámcom 55. La Biennale di Venezia venovanom vizuálnemu umeniu. Predkladané projekty mali reflektovať aktuálne témy alebo významné osobnosti výtvarnej scény, prepojenie s medzinárodným výtvarným kontextom etc.

Foto: Keizo Kioku

Pôdorys Pavilónu Slovenskej a Českej republiky a technické podmienky