Galéria v divadle

Výstavný cyklus „Galéria v divadle“ bude trvať celý tento rok 2014 a pripravuje ho Slovenská národná galéria pre Slovenské národné divadlo. Našou ambíciou je obohatiť čas, ktorý návštevníci trávia v budove, verní presvedčeniu, že návšteva divadla nie je iba o predstavení – ale je to kultúrny rituál.

Do výstavného plánu sme zaradili viacero titulov, aby sme pokryli široké rozpätie galerijných zbierok, no aj pestrosť, ktorú výtvarné umenie ponúka. Niektoré tituly korešpondujú so zameraním hostiteľa – divadla, k takým patrí výstava venovaná výberu z divadelného plagátu a monografická prezentácia legendy slovenskej scénografie Alešovi Votavovi. Na súčasné umenie bude zameraná výstava Poetika periférie venovaná tvorbe/prezentujúca tvorbu výtvarníkov mladej generácie, ktorých spája záujem o mestskú krajinu. Do výberu sme zaradili aj ukážku zo zbierok insitného umenia, ktorá obsahuje jedinečné maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela nečakanej poetiky a kvality. Pri príprave projektu sme kládli dôraz na kvalitatívny výber, kultivovanú adjustáciu a všetky „galerijné“ parametre, aby bola výstavy naozaj dôstojným partnerom predstavení v divadle.

Alexandra Kusá, generálna riaditeľka SNG

Výstavy SNG V SND na jeseň/zima 2014/2015

PAVOL POLJAK. OBRÁZKY Z BRATISLAVY
Kurátorka: L. Almášiová
15. október 2014 - 11. január 2015
Pavol Poljak bol bratislavský fotograf, ktorý v priebehu 30. až 60. rokov 20. storočia priebežne fotografoval Bratislavu. Výstava zo zbierok SNG by ukázala vybrané známe miesta i menej známe zákutia Bratislavy v ich autentickej historickej podobe a umožnila by porovnanie so súčasným neustále sa meniacim stavom.

MIRO ŠVOLÍK. MÔJ ŽIVOT ČLOVEKA
Kurátorka: L. Almášiová
15. október - 24. november 2014
Súbor Môj život človeka tvorí jednu z prác fotografa Mira Švolíka z 80. rokov, absolventa pražskej FAMU a jedného z najvýraznejších postáv inscenovanej fotografie 80. rokov. Súbor 27 fotografií tvorí súvislý fantastický príbeh, ktorý je však známy skôr prezentovaním vybraných častí ako celého súboru. Výstava malého formátu by predstavila kompletný súbor, prípadne by tento mohla doplniť o ďalšie „príbehové“ cykly od tohto autora.

PO BÚRKE. ALEŠ VOTAVA v ZBIERKACH SNG
Kurátorka: Viera Kleinová
27. november 2014 – 29. marec 2015
Vernisáž výstavy 27. november 2014
Epizodický záber na dielo Aleša Votavu nazeraný prostredníctvom scénografickej a kostýmovej tvorby pre dve divadelné inscenácie zo zbierky SNG – Shakespearovu Búrku pre Činohru SND – DPOH a operu Ch. W. Glucka Orfeus a Eurydika pre DJGT – Operu v Banskej Bystrici.

JÚLIUS KOLLER. ODPADOVÁ KULTÚRA
Kurátorka: Petra Hanáková
14. január – 29. marec 2015
Výstava prezentuje výber z jedného zo signifikantných cyklov z tvorby medzinárodne uznávaného predstaviteľa konceptuálneho umenia Júliusa Kollera. Výstižne ním poukázal na komodifikáciu kultúry a vyprázdnenosť, ktoré sú pálčivými problémami našej doby a zasahujú nielen oblasti verejného života, ale aj vnútorný život jednotlivcov.