Pavol Poljak: Obrázky z Bratislavy

Kurátorka: Lucia Almášiová
15. október 2014 – 11. január 2015
Slovenské národné divadlo

Bratislava ako obchodná a kultúrna križovatka na Dunaji bola už od 19. storočia miestom stretu viacerých národností a kultúr, po vzniku nového Československého štátu sa prirodzene stala jeho hlavným slovenským centrom.

Ako mesto príležitostí priťahovala medzivojnová Bratislava ľudí z celého Slovenska. Jedným z nich bol i začínajúci fotograf Pavol Poljak (1911 – 1983), ktorý sem prišiel v roku 1930 a vstúpil do učenia vo fotoateliéri Boček a Valentik. O rok neskôr sa prihlásil aj do fotografického kurzu Učňovských škôl, kde práve vyučoval český moderný fotograf Jaromír Funke. Popri školských zadaniach sa jeho obľúbenou voľnočasovou témou stalo nábrežie a staré centrum Bratislavy, ktorého podoby príležitostne fotografoval (popri rôznych zamestnaniach) niekoľko desiatok rokov.

Vo svojich klasicky poňatých fotografiách zachytil pôvodný stav Bratislavského hradu či atmosféru života v úzkych uličkách na Podhradí, trhy pri židovskej synagóge alebo prácu rybárov na rieke. V období hospodárskej krízy sa v jeho fotografiách objavili i sociálne motívy, dôležité z hľadiska histórie sú dnes jeho reportážne momentky z bombardovania rafinérie Apollo či dokumentácia zničeného prístavu a niektorých častí Bratislavy.

V povojnovom období v dokumentácii Bratislavy pokračoval, vďaka čomu sa nám zachovali autentické obrazy podoby mesta pred jeho výraznou premenou od začiatku 70. rokov 20. storočia.