Miro Švolík. Môj život človeka

Kurátorka: Lucia Almášiová
15. október – 24. november 2014

Súbor Môj život človeka tvorí jednu z vysokoškolských prác slovenského fotografa Mira Švolíka (1960). Je to významný príspevok k prúdu inscenovanej fotografie 80. rokov 20. storočia v Československu.

Miro Švolík študoval v rokoch 1975 – 1979 odbor úžitkovej fotografie na SUPŠ v Bratislave pod vedením progresívnej fotografky Miloty Havránkovej. Krátko po strednej škole pracoval ako fotolaborant v podniku Služba v Bratislave, k svojej výtvarnej orientácii sa naplno vrátil na Katedre umeleckej fotografie na FAMU v Prahe (1981 – 1987).

V tomto prostredí sa stal súčasťou voľného zoskupenia mladých slovenských fotografov (Vasil Stanko, Tono Stano, Kamil Varga, Rudo Prekop a Peter Župník), ktorí novým hravým, poetickým, surrealistickým až dadaickým spôsobom pracovali so žánrom inscenovanej fotografie (a s fotografiou vôbec) a pre ktorých sa časom zaužívalo označenie „nová slovenská vlna“.

Od roku 1988 pracoval ako voľný fotograf aj v oblasti reklamy, propagácie či ako výstavný kurátor. V súčasnosti vedie Ateliér kreatívnej fotografie na VŠVU v Bratislave.
Súbor Môj život človeka z roku 1986 tvorí cyklus okolo 30 fotografií a predstavuje súvislý fantastický a vtipný príbeh autorovho fiktívneho životopisu. Snímky z veľkej výšky zachytávajú rôzne aranžované ľudské figúry a skupiny figúr na veľkých betónových alebo dláždených plochách.

Pri snímaní Švolík využíval tónové odlišnosti terénu, prípadne plochy domaľovával vodou alebo farbou, alebo rôzne dopĺňal vystrihnutými papierovými maskami či rôznymi drobnými objektmi.

Podobným spôsobom vytvoril v rokoch 1984 – 1990 (aj za pomoci fotomontáže či sekundárneho domaľovávania alebo vymazávania) viaceré ďalšie diela alebo súbory, ktoré neskôr spojil do väčšieho celku Jedno telo jedna duša.