Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)

30. 6. 2011 – 15.1. 2012
Esterházyho palác, 1. a 2. poschodie
Autor Koncepcie: Aurel Hrabušický
Kurátori: Aurel Hrabušický, Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Dagmar Poláčková

Projekt v skratke predstavuje prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukáže ako moderné umenie na Slovensku (nielen klasické výtvarné druhy, ale aj fotografia, okrajovo grafický dizajn) reflektovali prejavy, „výdobytky“ modernej civilizácie a ako spoluvytvárali celkový vizuál doby. Je známe, že moderné umenie v slovenských podmienkach (ak si odmyslíme tzv. košickú alebo východoslovenskú modernu) sa vo veľkej miere inšpirovalo tradičnou ľudovou kultúrou, životným štýlom vidieckych vrstiev obyvateľstva. Z toho vychádzala aj koncepcia výstavy Slovenský mýtus, premiérovanej v SNG pred niekoľkými rokmi.
Na výstave budú predstavené (často po prvýkrát) jedinečné fotografické kolekcie Funkeho, Dohnányho, Plicku spolu s dielami vrcholnej avantgardy Fullu, Galandu a tiež grafického dizajnu Rossman, Teige a iné.
Výstavu podporila spoločnosť Enel.

Neapol – Florencia – Benátky / Talianska cestopisná fotografia

Výstava v priestoroch Kabinetov Vodných kasární SNG predstaví realistickú taliansku mestskú krajinu a architektúru, významné talianske stavby a mestá prostredníctvom fotografie z 2. polovice 19. storočia.

Poľská maľba okolo 1900

23. 6. 2011 – 18. 9. 2011
Esterházyho palác
Kurátorky: Ewa Micke-Broniarek, Alexandra Homoľová

Výstava prác významných poľských maliarov a maliarok, ktorí okolo roku 1900 zanechali nezmazateľnú stopu na poľskej umeleckej scéne, je zostavená najmä zo zbierok Národného múzea vo Varšave a doplnená o niekoľko prác zo súkromných zbierok.

Zámerom a cieľom projektu je predstaviť publiku na Slovensku poľskú maľbu konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, teda obdobia, ktoré je v umenovede označované ako tvorba „mladého Poľska“. Tento termín, ktorý sa používa v súvislosti s výtvarným umením, hudbou a literatúrou sa spája s avantgardou.

Mapy II. Neznáme oblasti

14. 7. 2011 – 3. 9. 2011
Vodné kasárne, prvé poschodie
Kurátorky: Daniela Čarná, Lucia Gregorová

Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011), ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela vybraných autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch 20. storočia v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok štátnych aj súkromných galérií, zo súkromných zbierok a z majetkov a pozostalostí autorov a autoriek na Slovensku aj v zahraničí.

Posledný klasik | Ernest Zmeták – umelec a zberateľ

Kurátori výstavy: Katarína Bajcurová, Július Barczi

Ernest Zmeták (1919 – 2004) patrí k najvýznamnejším postavám slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Jeho tvorivým východiskom sa stala úcta k vnútornej zákonitosti vecí, postihnutie konštrukčného a geometrického základu zobrazovaného motívu (príklad tvorby Paula Cézanna a Vilmosa Aba-Nowaka). Repertoár motívov jeho tvorby nebol široký: krajina, jednoduché vidiecke motívy, zátišia, portréty a autoportréty, v grafike aj ľudové balady či biblické výjavy. Hlavný dôraz však postavil na tvare, nie na impresii, dojme z videného.

Ľubomír Blecha (1933 – 2009)

Kurátorky výstavy: Dagmar Poláčková, Vladimíra Büngerová

Monografická výstava Ľubomíra Blechu v kabinete umenia 20. storočia predstaví predovšetkým jeho sklársku tvorbu. Blecha patrí k tým autorom, ktorí prekročili chápanie sklárskeho výtvarníctva ako úžitkového umenia a preniesli ho aj do voľnej tvorby – tzv. ateliérového skla (štúdiového skla). Patrí k legendárnym osobnostiam československej sklárskej tradície 20. storočia.

Architectura delineata et sculpta | Obraz architektúry v grafike 16. –18. storočia

Kurátor výstavy: Martin Čičo

Výstava predstavuje európsku architektúru ako predmet zobrazenia na papieri – kreslenú (delineata) a rytú v podobe grafík (sculpta). Mapuje predstavy o architektúre a jej obraz v 16. – 18. storočí v grafických listoch, kresbách, akvareloch, maľbách a v knižných ilustráciách.

Sedmokrásky a klony

20.9. 2011 - 30.10.2011
Esterházyho palác,suterén
kurátor: Vladimír Beskid

Na výstave budú prezentované diela zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave (výber z akvizícií 2007 – 2010).

Vystavujúci autori: Blažej Baláž, Mária Balážová, Erik Binder, Marko Blažo, Dudas Brothers, Tomáš Džadoň, Richard Fajnor, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Peter Kalmus, Jana Kapelová , Alojz Klimo, Július Koller, Marek Kvetan, Denisa Lehocká, Monogramista T.D., Ilona Németh, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Pavla Sceranková a Skupina XYZ.

Barónka | Osudy Margity Czóbelovej (1891 – 1972) medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom


Vodné kasárne, Kabinet umenia 20. storočia
kurátorka: Katarína Beňová

26. júl – 23. október 2011
Kabinet starého umenia, Vodné kasárne
Kurátorky: Katarína Beňová, Mária Šelepová

V roku 2011 si SNG pripomína 120. výročie narodenia barónky Margity Czóbelovej, aj 20. výročie sprístupnenia prvých stálych expozícií v kaštieli v Strážkach. Práve v roku 1991 tu boli sprístupnené expozície tvorby Ladislava Mednyánszkeho, rodovej galérie portrétov, humanistickej knižnice a historických interiérov.

Ona je madona...

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Názov známej popovej pesničky Roba Grigorova je svojho druhu súčasnou upútavkou na komornú výstavu mapujúcu jednu z obľúbených tém slovenského moderného maliarstva, ktorú Slovenská národná galéria pripravila na vianočný i povianočný čas v Kabinete umenia 20. storočia+. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom totiž patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvoma vojnami, ale aj neskôr, k pomerne častým.