Kabinet kuriozít

Kurátorka: Naďa Kančevová

Kabinet kuriozít je metaforou historického „Wunderkabinett“, ktorý sme sa pokúsili naplniť novými obsahmi. Široká škála kuriozít z depozitárov SNG sa tu, podobne ako v historických kabinetných zbierkach, prezentuje na základe asociácií, vzájomných korešpondencií a kontrastov (nie však podľa mena autora, obdobia vzniku či umeleckého programu). Takouto formou prezentácie chceme upriamiť pozornosť na metaforickú silu vystavených objektov a umožniť hľadať medzi nimi nové väzby a ďalšie možné asociácie a významy. Na výstave zároveň po prvýkrát predstavujeme novú akvizíciu – inštaláciu Aucájder od Otisa Lauberta, ktorého tvorba poukazuje na úzke prepojenie so svetom kurióznych objektov.