Ľubomír Blecha (1933 – 2009)

Kurátorky výstavy: Dagmar Poláčková, Vladimíra Büngerová

Monografická výstava Ľubomíra Blechu v kabinete umenia 20. storočia predstaví predovšetkým jeho sklársku tvorbu. Blecha patrí k tým autorom, ktorí prekročili chápanie sklárskeho výtvarníctva ako úžitkového umenia a preniesli ho aj do voľnej tvorby – tzv. ateliérového skla (štúdiového skla). Patrí k legendárnym osobnostiam československej sklárskej tradície 20. storočia. Vo svojej tvorbe rozvíja ideu skla ako živej hmoty, vychádzajúcej z materiálovej povahy skla a jeho spracovania, ako aj z tvorby antropomorfných a biomorfných foriem. Utvoril tak protipól geometricky chápanej sklárskej tvorby stelesňovanej Václavom Ciglerom. Blechovým hlavným autorským programom bolo overovanie týchto východísk vo fúkanej plastike – v rozmerných bublinách zachytávajúcich minimalizovaný, ale intenzívny mikrosvet, odohrávajúci sa vo vnútri foriem. Prezentácia predstaví aj výber z úžitkových dekoratívnych predmetov z konca 50. rokov, z farebných dekoratívnych návrhov, dizajnu, liatych reliéfov, ako aj výber z grafiky a kresby, ktoré vznikali paralelne so sklenenými objektmi. Výstava vznikla v spolupráci s viacerými zbierkami galérií a múzeí na Slovensku a Čechách a tiež z pozostalosti autora.