Postskriptum k putovaniu Childe Harolda

kurátorka: Lucia Gavulová

22. september – 23. október 2011
Vodné kasárne, Kabinet umenia 20. storočia
SNG v Bratislave – Kabinet umenia 20. storočia+, Vodné kasárne, 1. posch.,

Samostatná výstava Petry Feriancovej (1977) v Kabinete umenia 20. storočia+, Slovenskej národnej galérie je súčasťou výhry prestížnej Ceny Oskára Čepana, ktorej laureátkou sa Feriancová stala minulý rok. Medzinárodne etablovaná autorka, ktorá má za sebou účasť na mnohých zahraničných výstavách, žila v Ríme a v Londýne. Jej vizuálny jazyk a spôsob výtvarného uvažovania vykazuje univerzálne prvky, nepoznačené obmedzeniami domáceho regiónu, so vzácnou schopnosťou vypovedať a rezonovať v akomkoľvek kontexte. Vo svojej tvorbe sa nespovedá ani nezdôveruje, ale ponúka výsledky privátneho bádania pre ňu zaujímavej témy, ktoré však jednoznačne nevyhodnocuje. Rada pracuje s popisom formálnej operácie, často narába s hotovými predlohami, čo možno vnímať cez prizmu túžby ich vlastnenia. Výstava Post scriptum k Childe Haroldovi predstaví jej nové diela, niektoré ako rezíduum výherného pobytu v New Yorku. Vo forme priestorovej inštalácieodprezentuje fotografie, spracované knihy, svoje poznámky, objavy, vytrhnuté stránky, obrázky, diapozitívy, nájdené objekty – inak povedané obrazový materiál, ktorý nie je autorkin vlastný, ale predstavuje akýsi denník obdobia, ktoré pred výstavou prežívala, pretkaný literárno-historickými referenciami. Názov výstavy odkazuje prednostne na prácu s tzv. ´ideálnou autobiografiou´ Childa Harolda, slávnej postavy anglického spisovateľa Georgeho Gordona Byrona. Aj Feriancová predstaví akýsi ideálny denník, pričom divákovi nebude odhalené, ktorý zo zážitkov je v ňom z autorkinej strany autentický a ktorý čerpá zo zážitku niekoho iného (čo napokon sama nepovažuje za smerodajné).
Výstava bude inštalovaná v duchu muzeálnej prehliadky a k charakteru múzea ju priblížia aj
vystavené Feriancovej „exponáty“, podliehajúce subjektivizácii, a vyzývajúce diváka, aby si k nim našiel vlastnú cestu. Bude to autorkina autobiografická zbierka, alebo ako sama vraví, „kabinet kuriozít“.

Kurátorka: Lucia Gavulová