Mapy II. Neznáme oblasti

14. 7. 2011 – 3. 9. 2011
Vodné kasárne, prvé poschodie
Kurátorky: Daniela Čarná, Lucia Gregorová

Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011), ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela vybraných autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch 20. storočia v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok štátnych aj súkromných galérií, zo súkromných zbierok a z majetkov a pozostalostí autorov a autoriek na Slovensku aj v zahraničí.

Výstavný projekt má dve časti. V hlavnej časti v Galérii mesta Bratislavy sú vystavené diela umeleckej kartografie, ktoré využívajú stratégie manipulácie máp, zážitkovú estetiku chodeckých máp tzv. mentálnej geografie alebo psychogeografie, futurologické a ekologické projekty, astrálne mapy, neo-konceptuálne diela a výskumy mestského priestoru. Výstava v Slovenskej národnej galérii je koncipovaná ako ahistorická prehliadka myslených máp neznámych teritórií, ktorá predstaví v tomto kontexte napríklad mapovanie krajiny ľudského vnútra Vladimíra Boudníka, mapy vesmíru, koncepty o stratenom raji (Atlantis) a mapy imaginárnej archeológie.
Mapy sa stali v umení uplynulých päťdesiatich rokov dôležitým nositeľom kultúrnych významov ako médium utopických vízií, mentálnych archeológií, futurologických projektov či projekcií teritoriálnych alebo politických frustrácií. V umeleckohistorickej sonde výstava sleduje na „mape“ diel viac ako päťdesiatich autorov vzťah umelcov ku každodennej realite, počnúc prelínaním umenia a života v neoavantgardných tendenciách 60. rokov až po priamočiaru manifestáciu života v umení umožnenú novými médiami. Sleduje kartografické interpretácie na slovenskej scéne v konfrontácii s vybranými dielami dôležitých autorov z ostatných krajín V4: Česka, Poľska a Maďarska.

Výstava je zostavená chronologicky, a zároveň tematicky. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, spôsoboch ich virtuálneho slobodného prekračovania či redefinovania, zmenách mierky či pozícií štátov a kontinentov. Autori a autorky v mapách zaznamenávajú svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine a orientácie v mestskom či prírodnom teréne. Umelecké mapy sú aj nástrojom subjektívnych mentálnych kartografií.

Metaforická podstata mapy poskytuje umelcom nekonečné možnosti vyjadrovania v tvorivých systémoch individuálnych mytológií, umožňuje hľadanie stratených rajov, objavovanie bájnych a zakladanie nových krajín, či snívanie o vesmíre. Každý z autorov a autoriek vyznačuje svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice na mape.

Sprievodný katalóg je preto koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.

Vystavujúci autori a vystavujúce autorky

Milan Adamčiak, Gábor Attalai (H), Juraj Bartusz, Peter Bartoš, Erik Binder, Bálint Bori (H), Vladimír Boudník (CZ), David Černý (CZ), Anna Daučíková, Jiří David (CZ), Martin Derner, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Daniel Fischer, Juraj Gábor, György Galántai (H), IPUT / Tamás St.Ruby (H), Jozef Jankovič, Peter Kalmus, Michal Kern, Július Koller, Patrik Kovačovský, Barbara Kozłowska (PL), Jarosław Kozłowski (PL), Marek Kvetán, Otis Laubert, Lengow&Hermes, Milan Maur (CZ), Juraj Meliš, Milan Mikula, Svätopluk Mikyta, Alex Mlynárčik, Michal Murin, Ilona Németh, Miloš Novák, Boris Ondreička, Eduard Ovčáček (CZ), Štefan Papčo, Jan Pfeiffer (ČR), Sándor Pinczehelyi (H), Ludmiła Popiel (PL), Jerzy Rosołowicz (PL), Rudolf Sikora, Tomasz Sikorski (PL), Magda Stanová, Miloš Šejn, Dezider Tóth, Jaro Varga, Kamil Varga, Włodzimierz Jan Zakrzewski (PL)