Poľská maľba okolo 1900

23. 6. 2011 – 18. 9. 2011
Esterházyho palác
Kurátorky: Ewa Micke-Broniarek, Alexandra Homoľová

Výstava prác významných poľských maliarov a maliarok, ktorí okolo roku 1900 zanechali nezmazateľnú stopu na poľskej umeleckej scéne, je zostavená najmä zo zbierok Národného múzea vo Varšave a doplnená o niekoľko prác zo súkromných zbierok.

Zámerom a cieľom projektu je predstaviť publiku na Slovensku poľskú maľbu konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, teda obdobia, ktoré je v umenovede označované ako tvorba „mladého Poľska“. Tento termín, ktorý sa používa v súvislosti s výtvarným umením, hudbou a literatúrou sa spája s avantgardou.

Výstavná kolekcia je zostavená tak, aby reprezentovala hlavné štýly a smery (symbolizmus, impresionizmus, secesiu, expresionizmus), aj najdôležitejšie maliarske žánre (krajinu, zátišie, figurálne motívy, portrét a i.) poľského maliarstva daného obdobia. Predstavuje tvorbu Józefa Chełmońskeho, Aleksandra Gierymského, Władysława Podkowińského, Józefa Pankiewicza, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowského, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskeho, Jana Stanisławskeho, Stanisława Czajkowského, Stanisława Kamockého, Henryka Szczyglińského, Stefana Filipkiewicza, Konrada Krzyżanowského, Kazimierza Stabrowského, Ferdynanda Ruszczyca, Edwarda Okuńa, Jana Ciąglińského, Ludwika de Laveaux, Olgy Boznańskej, Władysława Ślewińskeho, Wojciecha Weissa a Witolda Wojtkiewicza.