Posledný klasik | Ernest Zmeták – umelec a zberateľ

Kurátorstvo výstavy: Katarína Bajcurová, Július Barczi

Ernest Zmeták (1919 – 2004) patrí k najvýznamnejším postavám slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Jeho tvorivým východiskom sa stala úcta k vnútornej zákonitosti vecí, postihnutie konštrukčného a geometrického základu zobrazovaného motívu (príklad tvorby Paula Cézanna a Vilmosa Aba-Nowaka). Repertoár motívov jeho tvorby nebol široký: krajina, jednoduché vidiecke motívy, zátišia, portréty a autoportréty, v grafike aj ľudové balady či biblické výjavy. Hlavný dôraz však postavil na tvare, nie na impresii, dojme z videného.