Sedmokrásky a klony

20.9. 2011 - 30.10.2011
Esterházyho palác,suterén

kurátor: Vladimír Beskid

Na výstave budú prezentované diela zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave (výber z akvizícií 2007 – 2010).

Vystavujúci autori: Blažej Baláž, Mária Balážová, Erik Binder, Marko Blažo, Dudas Brothers, Tomáš Džadoň, Richard Fajnor, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Peter Kalmus, Jana Kapelová , Alojz Klimo, Július Koller, Marek Kvetan, Denisa Lehocká, Monogramista T.D., Ilona Németh, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Pavla Sceranková a Skupina XYZ.

Diskusia : Problematika akvizícií v galerijných zbierkach

K výstave bola usporiadaná diskusia / okrúhly stôl

19. októbra 2011 o 15:00,SNG, Esterházyho palác Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Program
Akvizičná politika SNG – virtuozita v hre na jednu strunu, okrúhly stôl moderuje Vladimír Beskid
/Alexandra Kusá, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie v Bratislave/

Akvizičná politika, muzealizácia diel a ich problémové otázky
/Vladimír Beskid, kurátor výstavy Sedmokrásky a klony/

Zbierka intermediálneho umenia Považskej galérie
umenia v Žiline (jej história, tvorba a špecifiká)
/Mira Sikorová, kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline/

Nastavenie, možnosti a formy štátnej podpory akvizičnej činnosti múzeí a galérií zo strany MK SR

/Monika Lopušanová, riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc MK SR/