Architectura delineata et sculpta | Obraz architektúry v grafike 16. –18. storočia

Kurátor výstavy: Martin Čičo

Výstava predstavuje európsku architektúru ako predmet zobrazenia na papieri – kreslenú (delineata) a rytú v podobe grafík (sculpta). Mapuje predstavy o architektúre a jej obraz v 16. – 18. storočí v grafických listoch, kresbách, akvareloch, maľbách a v knižných ilustráciách. Materiál výstavy je rozdelený do tematických okruhov, ich hranice sú však plynulé. Prezentované diela odzrkadľujú charakter architektúry v danom období a jej funkcie pri vytváraní obrazu sveta. Pomáhajú nám vytvoriť si predstavu o jej vnímaní z pohľadu tvorcov v minulosti aj o posolstve určenom vtedajšiemu i dnešnému divákovi.
Výstava prezentuje vyše 200 diel z 11 slovenských zbierok. Viac ako 150 grafických listov dopĺňa takmer 20 kresieb, resp. akvarelov, 10 obrazov a aj väčšie množstvo kníh, zastupujúcich teoretické práce architektov s množstvom ďalších ilustrácií. K výstave vychádza plnofarebný katalóg s množstvom informácií a reprodukciami 75 diel. Vystavené diela viac-menej vedome odzrkadľujú naratívny charakter architektúry a jej funkcie pri vytváraní obrazu sveta.