MAPY* tvorivý program pre rodiny s deťmi
25. 8. 2011 / 18:00 - 20:00

Pozývame Vás na workshop pre rodiny
s deťmi k výstave Mapy. Príďte
preskúmať súčasné výtvarné
umenie na medzinárodnej výstave.
Predstavuje autorov, ktorí mapu
a princíp mapovania používajú ako
spôsob tvorby. Budeme uvažovať
o hraniciach a ich prekračovaní,
budeme zaznamenávať naše zážitky
a vytvárať subjektívne mapy, hľadať
stratený raj a zakladať nové krajiny,
snívať o vesmíre a vytvárať vlastné
súradnice a mapy.