Biedermeier

19. jún – 1. november 2015
Esterházyho palác, 3. poschodie
Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátorky: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Seneši Lutherová (VŠVU)

Výstava zameraná na tzv. „obdobie pokoja“ - biedermeier ponúkne divákovi pohľad na náš výtvarný materiál, obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové obrázky, z obdobia rokov 1815-1848, doplnené o drobné úžitkové predmety a nábytok. Dôraz bude kladený na reprezentačnú kultúru človeka (šľachtic, mešťan) v tomto období, formovanie občianskeho priestoru. Biedermeierovská kultúra sa stala dôležitým politickým nástrojom na zachovanie sociálnej stability monarchie. Ústredným fenoménom biedermeieru bolo súkromie, domáci život rodiny, ktorý ponúka vlastný priestor na realizáciu, ale aj rozvoj interiérového vybavenia s dôrazom na praktickosť a komfort. Zároveň sa vytvorila platforma pre moderné zmýšľanie pri zariaďovaní interiérov.

Hlavné tematické okruhy budú reflektovať prejav mierového obdobia v strednej Európe po Viedenskom kongrese, súdobú cenzúru a centralizmus Viedne, revolučný rok 1848; kult rodiny a domáceho prostredia, budovanie rodinných väzieb; zbožnosť a sakralita, posilnenie viery a zároveň citový svet človeka; vyššiu a nižšiu spoločnosť a vzájomné ovplyvňovanie umeleckého vkusu, modernizáciu príbytkov; živú a neživú príroda, krajinomaľbu i zátišia, výlety do prírody; dôležitá bude problematika modernizácia spoločnosti, cestovanie a turistika (vlaková a parná doprava, kúpele, Tatry); nové technické vynálezy (móda, daguerotypia a pod.), zároveň rozvoj nových technológií a tvarových riešení pre dobový dizajn; pomerne veľa materiálu sa zachovalo z portrétnej reprezentácia, štylizácie jednotlivých spoločenských vrstiev, sebaprezentácie; v menšej miere sa na výstave objavia žánrové a historické témy.

Na výstave budú prezentované primárne diela zo slovenských galerijných a muzeálnych zbierok ako aj niekoľko diel a predmetov z maďarských a českých zbierok s provenienciou nášho dnešného územia.

Vystavujúci autori:

Franz Eybl, Friedrich von Amerling, Anton Einsle, Jozef Ginovský, Peter Michal Bohúň, Jozef Božetech Klemens, Vojtech Klimkovics (Klimkovič), Imrich Klimkovics, Štefan Ferenczy, Ladislav Dunajský, Ferdinand von Lütgendorff, Jakub Marastoni, Friedrich Lieder, Ján Rombauer, Jozef Czauczik, Anton Canzi, Ján Erhlinger, Eduard Gurk, Adam Alexander Ehrenreich, Sebastián Majsch a ďalší. Zároveň budú na výstave prezentovaní dizajnéri a návrhári úžitkových predmetov ako napríklad Ján Justh z Kežmarku (nábytok), Jozef Oppitz z Košíc (sklo), Ján Hanff tiež z Košíc (zlatník), Matej Rombauer z Prešova (zlatník), Samuel Libay z Banskej Bystrice (zlatník), členovia rodiny Becker z Bratislavy (zlatníci), Anton Thalmer, Ferdinand Hoffmann, Francz Lobmaier (hodinári) ako i predmety stupavskej, kremnickej a košickej kameniny a sklární v Zlatne.