Martin Kollar. Field Trip / Exkurzia

29. 10. 2015 – 31. 1. 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátor: Aurel Hrabušický

Výstava Martina Kollara (1971, Žilina) je súčasťou dramaturgického cyklu SNG, ktorý predstavuje špeciálne projekty výrazných osobností mladšej generácie. Tentoraz padla voľba na M. Kollara a jeho fotografický cyklus Field Trip / Exkurzia. Fotografie vznikali počas jeho pobytu v Izraeli od novembra 2009 do januára 2011.

Martin Kollar je azda najviac medzinárodne uznávaný slovenský fotograf – dokumentarista, takmer každý rok získava za svoje práce prestížne ocenenie či štipendium, naposledy v tomto roku Prix Elysée švajčiarskeho Musée de l´Elysée v Lausanne. Dokladom jeho rešpektovanej pozície na fotografickej scéne bola aj účasť na veľkolepom medzinárodnom projekte, iniciovanom francúzskym fotografom Frédericom Brennerom, podporovanom o.i. aj Metropolitným Múzeom v New Yorku. Nakoniec bolo vybraných 12 medzinárodne uznávaných fotografov (o.i. Gilles Peress, Jeff Wall, Thomas Struth, Josef Koudelka, Nick Waplington, Fazal Sheikh), ktorí mali stráviť minimálne 6 mesiacov v Izraeli a časti Palestíny a podľa vlastného uváženia pripraviť fotografie, ktoré „sa pýtajú na esenciálne otázky o kultúre, spoločnosti, vnútornom živote jednotlivých ľudí“.

Výsledkom práce Martina Kollara bola séria fotografií, z ktorej najprv zostavil samostatnú knižku Field Trip (2013) a výber z nich predstavil v sérii výstav, jednak spoločných – This Place (od roku 2014), a samostatných, pôvodne pod názvom Field Trip – prvá z nich sa uskutočnila v nemeckom Mannheime, druhá pod názvom Exkurzia prebehne práve v SNG počas Mesiaca fotografie 2015. Kollarove snímky z projektu This Place sa dosť odlišujú od fotografií jeho kolegov.

Namiesto „živej“ akcie alebo snímania miest poznačených vojnou a terorizmom, teda obvyklej domény fotoreportérov, vidíme skôr následky konfliktov, ich dlhodobý dosah na spôsob života obyvateľstva. V Kollarových záberoch nenájdeme ľudské obete – pocit ohrozenia a všadeprítomnej devastácie vyplynie viac z klaustrofobických priestorov (skladíšť, hál, laboratórií, vymedzených teritórií), z rôznych tvarovo bizarných aparátov s ťažko určiteľnou funkciou, alebo z početných snímok mŕtvych zvierat, zrejme obetí vedeckých experimentov.

Napriek tomu všetkým tým obrazom zmaru sú fotografie Martina Kollara zvláštnym spôsobom príťažlivé, „zaujaté krásou“. Jeho kompozície sú presne definované, priam exaktné. Nechcú ohúriť vonkajškovými, morbídnymi „atrakciami“, zaujmú skôr minimálnym počtom jasne rozvrhnutých a významovo pointovaných prvkov. Avšak nechávajú okolo seba dostatok priestoru, „voľného vzduchu“. Nechýba im rozmer záhady alebo tajomstva, ale zostávajú pritom bytostne „ľahké“.

K výstave v SNG vyjde aj autorova nová publikácia, nazvaná Martin Kollar. Katalóg, ktorý prvýkrát predstaví výber z celej jeho doterajšej tvorby, a to nielen fotografickej, ale aj filmovej, pretože autor patrí medzi najobsadzovanejších kameramanov dokumentárnych filmov.