Sprievodné programy k výstave Biedermeier

Sobota 20. 6. | 13:00– 16:00 | Berlinka

O KVETOCH: REČ KVETOV V BIEDERMEIEROVSKÝCH ČASOCH

O kvetoch v období pokoja, v časoch biedermeiera, budú rozprávať kurátorky čerstvo otvorenej výstavy Biedermeier Katarína Beňová a Jana Švantnerová.

Maľovanie kvetín bolo špecifickým žánrom, pri ktorom maliari často spolupracovali s botanikmi. Prírodu zobrazovali verne, nehľadali v nej drámu, nevytvárali zložité kompozície. Naopak, vo svoje tvorbe išlo často o rešpekt k prírodnému poriadku, ktorého je človek súčasťou. Kvety sa stali symbolickým alternatívnym spôsobom vyjadrovania a ich reč bola všeobecne zrozumiteľná...

V období biedermeiera a – určite to platí aj dnes – je kvetinový aranžmán ideálny pre zvýraznenie výnimočnosti rodinnej oslavy, stretnutia rodiny na nedeľnom obede alebo aj pracovného stretnutia. Znamená, že si chvíle strávené s hosťami vážite a sú pre vás dôležité.

Inšpirovaní dielami na výstave si pripravíme aranžmán vo váze. Predstavíme sortiment a aranžérsky materiál, s ktorými budeme pracovať. K základným vizuálnym vlastnostiam formy patria tvar, veľkosť, farba, textúra a poloha. A práve tvaru, veľkosti a polohe sa budeme hlbšie venovať. Použijeme cabbage rose, pivonky, matiolu, kosatce, maky a populus.

Počas workshopu bude zabezpečené občerstvenie.
Každý účastník/účastníčka si domov odnesie hotový kvetinový aranžmán a malý darček.

Cena a platba: 59 € / osoba / workshop
Kapacita workshopu je limitovaná, preto je potrebné prihlásiť sa dopredu a platbu za workshop uhradiť do 3 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácie: zuzana.palicova@sng.sk

Štvrtok 25. 6. | 18:00 | EP, 3. poschodie

KURÁTORSKÝ VÝKLAD NA VÝSTAVE BIEDERMEIER

Výstavou sprevádzajú hlavná kurátorka výstavy Katarína Beňová a kurátorka Jana Švantnerová.

Vstupné 4 € / 2 €

Nedeľa 19. 7. | 16:30 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: BIEDERMEIER

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu Biedermeier.

Vstup voľný

Nedeľa 2. 8. | 16:30 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: BIEDERMEIER

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu Biedermeier.

Vstup voľný

Nedeľa 30. 8. | 16:30 | EP, 3. poschodie

SIESTA V GALÉRII: BIEDERMEIER

Nedeľný pohodový výklad s lektorom prierezovo predstaví celú výstavu Biedermeier.

Vstup voľný

Štvrtok 10. 9. 2015 | 18.00 | prednáša Katarína Beňová (SNG)

VÝTVARNÉ UMENIE V BIEDERMEIERI

Biedermeier sa rozvinul vo viacerých prejavoch od neskorého klasicizmu, romantizmu až k realizmu. Komentovaná prehliadka výstavy bude zameraná na rôznorodé varianty maliarstva tohto obdobia, umelecké centrá, aktivity domácich (František von Balassa, Peter Michal Bohúň, Jozef Czauczik, Josef Ginovský, Jozef Božetech Klemens, František Klimkovics, Ján Rombauer a ďalší) aj zahraničných umelcov (Friedrich von Amerling, Miklós Barabás, Anton Einsle, Johan Ender, Jean Baptiste Isabey, Friedrich Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Jakub Marastoni, Karol Sterio, Jozef Ziegler) a úlohu objednávateľov a dobového vkusu.

Vstupné: 2 €

Štvrtok 24. 9. 2015 | 18.00 | prednáša Silvia Seneši Lutherová (Katedra teórie a dejín umenia, VŠVU) | Výklad začne v átriu Esterházyho paláca, pokračovať bude na 3. poschodí

ZRKADLO DUŠE OBYVATEĽA. NÁBYTOK A OBYTNÝ INTERIÉR V BIEDERMEIERI

Namiesto formálnosti uvoľnenosť a familiárnosť, namiesto symetrie komfortnosť a praktickosť. Biedermeier priniesol nový postoj k obytnému prostrediu a meniace sa životné podmienky zásadne ovplyvnili vzhľad i využitie interiéru a nábytku. V období zložitých politických a spoločenských zmien sa súkromný priestor stal útočiskom, v ktorom môže človek sledovať svoje vlastné záujmy a žiť pre seba. Biedermeierovský obytný interiér bol vnímaný ako „zrkadlo duše obyvateľa“, ako prejav individuality vlastníka. Keďže ľudia mali väčšinou bezprostrednejší vplyv na interiér než exteriér svojho domu či bytu, práve ten sa stal vizitkou ich osobného vkusu, zhmotnením ich životného štýlu a pocitu. Biedermeier priniesol novú kultúru každodennosti, domáckosti a rodinného života, ktorá sa prejavila rozvíjaním privátnych priestorov, akými sú pracovňa, spálňa a detská izba a zdôrazňovaním funkčnosti a variabilnosti nábytku. Mobiliár zároveň reflektoval potreby, zvyklosti a možnosti širšej spoločnosti, čo sa premietlo do výrazných zmien v jeho formách aj využití. Horúcou novinkou sa stali katalógy či magazíny ponúkajúce hotové kusy nábytku. Vo výrobe sa začali využívať prostriedky sériovej produkcie, zrodil sa nový fenomén „anonymného“ spotrebiteľa...

Vstupné: 2 €

Štvrtok – piatok | 1. 10. – 2. 10. | Berlinka

KONFERENCIA K VÝSTAVE BIEDERMEIER

K výstave sa bude konať medzinárodná odborná konferencia na tému Biedermeier v strednej Európe, ktorú pripravujú kurátorky výstavy

Sobota 10. 10. 2015 | 19.00 | EP, 3.poschodie

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: BIEDERMEIER

Komentovaná prehliadka s kurátorkou Katarínou Beňovou na výstave Biedermeier, ktorou pokračuje Slovenská národná galéria v mapovaní ťažiskových tém z umenia 19. storočia.

Vstup voľný

Štvrtok 15. 10. 2015 | 18.00 | prednáša Eva Hasalová (SNM – Historické múzeum, Bratislava)

ROZUM A CIT
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ODIEVANIE A MÓDU V 20. – 40. ROKOCH 19. STOROČIA

Turbulentné obdobie vyznačujúce sa aj v odievaní a móde výraznou ambivalentnosťou kultúrnych zdrojov ústiacou do viacerých štýlov, paralelných alternatív. Nové technológie a materiály, zjednodušená mobilita noviniek a ľudí – to sú príklady mohutného pohybu, ktorý vyvolal priemysel. Nositeľmi progresívnych dynamických zmien sa stali mešťania, ktorí svojimi ambicióznymi sociálnymi ašpiráciami (politickými, národnostnými atď. ) začali vytvárať konkurenciu pre aristokraciu. Tá však stále pretrvávala ako ideál (idol) spoločenského postavenia a životného štýlu nasledovaniahodného pre strednú vrstvu. Minulosť sa stala inšpiračným zdrojom nielen v politike, ako napr. reštaurácia vo Francúzsku, ale aj v oblasti umenia alebo módy (historizujúce siluety a odevné súčiastky). Potenciál minulosti využili aj výrobcovia textílií, ktorí stihli zmodernizovať spôsob výroby. Textilné podniky boli schopné reprodukovať výrobky, aj vďaka ktorým môžeme hovoriť o počiatkoch demokratizácie módy.

Vstupné 2 €

Štvrtok 29. 10. | 18:00 | EP, 3. poschodie

KURÁTORSKÝ VÝKLAD: BIEDERMEIER

Výstavou sprevádzajú: hlavná kurátorka Katarína Beňová (SNG), kurátorky Jana Švantnerová (SNG) a Silvia Seneši Lutherová (VŠVU).

Výstava zameraná na tzv. „obdobie pokoja“ – biedermeier – ponúka divákovi pohľad na náš výtvarný materiál z obdobia rokov 1815/20 – 1848/60. Hlavné tematické okruhy reflektujú prejav mierového obdobia v strednej Európe po Viedenskom kongrese, súdobú cenzúru a centralizmus Viedne, revolučný rok 1848; kult rodiny a domáceho prostredia, budovanie rodinných väzieb; zbožnosť a sakralitu, posilnenie viery a zároveň citový svet človeka; vyššiu a nižšiu spoločnosť a vzájomné ovplyvňovanie umeleckého vkusu; živú a neživú prírodu, krajinomaľbu a zátišia.

Vstupné 4 / 2 €