Tekutý čas – 20 rokov Ateliéru kov a šperk VŠVU

5. september – 21. október 2012
Esterházyho palác, suterén
Kurátori výstavy: Karol Weisslechner a Mária Nepšinská

Výstavou si pripomíname 20 rokov existencie Ateliéru kov a šperk, ktorý založil a v rokoch 1991 – 1995 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave viedol ten najpovolanejší – slovenský sochár a šperkár svetového mena Anton Cepka.

Cepkovým nástupcom sa v nasledujúcom roku stal Karol Weisslechner. Ateliér v pozmenenej koncepcii ako Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, inšpirovaný presahmi od šperku k dizajnu
úžitkových predmetov až po veľkorozmerné projekty do konkrétnych architektúr, vedie až do dnešných dní. Základným princípom jeho koncepcie je intelektuálne uchopenie témy a syntéza umenia a umeleckého remesla. Ateliér má za dve dekády 41 absolventov, krátkodobo tu
študovalo množstvo stážistov a hosťujúcich študentov zo zahraničia. Vznikla silná mladá generácia tvorcov, čiže nielen šperkárov, ktorá reprezentuje školu a našu krajinu na medzinárodných sympóziách a prehliadkach. Koncepcia výstavy je postavená na prezentácii výberu z tvorby absolventov Ateliéru formou vizualizácie ako fiktívneho depozitu, v ktorom sú prezentované výtvarné diela zo všetkých sfér a mierok.

Výstavný priestor je koncipovaný ako priestor, ktorý žije hravou poetikou, jeho súčasťou je priemyselný regál, imitujúci depozit bielej farby. V ňom budú inštalované jednotlivé exponáty, fragmenty minulých výstav, ukážky výučby. Ambíciou je ukázať dve polohy, teda jednu z histórie štúdia a druhú dnešnú súčasnú tvorbu každého absolventa. Súčasťou výstavy je aj prezentácia obrazového materiálu, zo života ateliéru – kremnických workshopov, konferencií, filmov a fotografií z jeho dejín, umiestnených hravo a voľne na stene v samostatnom priestore. Osobitný priestor dostávajú študenti doktorandského štúdia. V úvode výstavy uvítajú návštevníka prezentácie zakladateľa ateliéru Antona Cepku, a súčasného pedagogického tímu ateliéru, ako aj v minulosti v ateliéri pôsobiacich pedagógov a asistentky.