Poklady slovenskej moderny | Ona je madona...

Palais Porcia, Viedeň
3. 5. – 31. 5. 2012
Kurátorka: Katarína Bajcurová

Usporiadatelia: Bundesministerium für Untericht, Kunst und Kultur, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria, Slovenský inštitút vo Viedni

Výstava na tematickom pôdoryse predstaví rakúskej verejnosti diela slovenskej moderny. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvoma vojnami, ale aj neskôr, k pomerne častým.

Na Slovensku sa Panna Mária Sedembolestná oddávna uctievala ako patrónka a ochrankyňa krajiny, a preto významové konotácie a presahy od „materskej“ k „mariánskej“ rovine námetu boli pomerne časté a pre slovenských výtvarných umelcov aj prirodzené. Nie div, veď v prostredí prevažne rurálneho spoločenstva hlboko do 20. storočia ešte prežívali tradičné formy života a boli silne zakorenené náboženské predstavy. Zobrazenie matky s dieťaťom sa vo výtvarnom umení často sémantizovalo, posúvalo z roviny žánrovej do roviny symbolickej: matka s dieťaťom sa stávala madonou, neraz s prívlastkom „slovenská“, aby obrazne bdela nielen nad osudmi jednotlivcov, ale i celého národa.

V dielach slovenských modernistov nachádzame tak príznačné významové oscilovanie medzi náboženským – sakrálnym a svetským – profánnym chápaním námetu, ktoré je podporené napr. aj výtvarným využitím ikonografického motívu aureoly – svätožiary. Výstava predstavuje známe i menej známe diela klasikov slovenskej moderny Martina Benku, Gustáva Mallého, Miloša Alexandra Bazovského, Janka Alexyho, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu, Imra Weinera-Kráľa, Ester Šimerovej-Martinčekovej, Jána Mudrocha, ale i menej známe práce Teodora Tekela, Františka Reichentála, Arnolda Weisza-Kubínčana, Bertalána Póra a ďalších.

Výstava bola premiérovo uvedená v Kabinete 20. storočia+ v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (2010), ďalej v Slovenskom inštitúte v Ríme a v Oratoriu San Sebastiano v talianskom Forli (2011); pre Viedeň je pripravený rozšírený výber diel.