Delete. Umenie a vymazávanie

16. február – 27. máj 2012
SNG v Bratislave, Esterházyho palác
Kurátorka výstavy: Petra Hanáková

Nie je jednoduché nájsť, či prinajmenšom vytušiť v súčasnom živom umení nejaké všeobecnejšie témy či trendy. Patrí však k práci kurátora trochu „nadbiehať“ dejinám umenia a pomáhať im kryštalizovať nové obsahy. Rovnako je jednou z povinností SNG prezentácia súčasného umenia. Nie však prezentácia ledabolá – predsa len nie sme kunsthalle – , ale už v istom zmysle stvárnená, príznaková, ktorá nemätie a nemúti už beztak zakalený chaos živej produkcie a prevádzky, ale aspoň predbežne číri a vyhodnocuje. O toto by som sa chcela pokúsiť aj v kurátorskej, v podstate tematickej výstave súčasného umenia delete. Nejako lepšie sprostredkovať to, čo by som označila ako oprosťovací princíp a čo registrujem ako určitý trend jednak akejsi životnej alternatívy, jednak ako príležitostnú umeleckú stratégiu naprieč umením posledných dvoch-troch desaťročí.
V čase pretlaku, hromadenia, navrstvovania a zanášania (hardvéru) sveta nielen vecami, ale i nadbytočnými ideami a informáciami akoby sa podprahovo rysoval aj opačný princíp – potreba defragmentarizovať, „prečistiť“ kultúrny disk a zenovo vzdorovať nadprodukcii, priveľkej informačnej záťaži. V recepčnom prostredí súčasnosti sa tak stále častejšie a nástojčivejšie objavujú rôzne stratégie zapúzdrovania, vyzátvorkovávania sa, vymazávania či vypnutia sa z nestráviteľnej, príliš dotieravej a stresujúcej reality.
Hoci väčšinové tvorivé gesto umelca obyčajne vzniká pridávaním, teda zanech(áv)aním stopy vo svete, nás budú zaujímať diela a postoje opačné, no nielen v zmysle klasického minimalizmu či konceptu (teda v zmysle dematerializácie ako spôsobu tvorby), ale i v zmysle témy.
Zámerom výstavy je sústrediť a zmysluplnejšie štruktúrovať diela a prínosy autorov, ktorí vo svojej tvorbe používajú gestá či procedúry uvoľňovania, čistenia, oprostenia, odstránenia, odobratia, vymazávania a separovania, bielenia a vybieľovania, „kyselinárstva“, preparovania, cenzúry a autocenzúry, zámerného/programového nezúčastnenia, stiahnutia sa, miznutia až zmiznutia a ktorí tvoria diela vznikajúce zanikaním, stratou, zanechaním, zabudnutím či zabúdaním...
Na prvý pohľad možno úzko definovaný pojem delete by mala výstava čo najviac otvoriť. Nesmerovať k jednému, povedzme metafyzickému úbežníku, ale ukázať ikonografickú bohatosť, aj istú rôznobežnosť tohto gesta, všeobecnú uhrančivosť a „projektívnosť“ prázdnej (vybielenej či začiernenej) plochy.

Vystavujúci:

Marko Blažo, Pavlína Fichta Čierna, Ivan Dudáš, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Dominika Horáková, Zuzana Janečková, Peter Kalmus, Dorota Kenderová, Július Koller, Magdaléna Kuchtová, Marek Kvetan, Otis Laubert, Svätopluk Mikyta, Monogramista T.D., Martin Piaček, Karol Pichler, Peter Rónai, Ľuba Sajkalová, Mariana Sedlačíková, Pavel Maria Smejkal, Olja Triaška Stefanović, Patrik Ševčík, Veronika Šramatyová, Jaroslav Varga