Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949)

30. 6. 2011 – 15.1. 2012
Esterházyho palác

Autor Koncepcie: Aurel Hrabušický
Kurátori: Aurel Hrabušický, Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Dagmar Poláčková

Projekt v skratke predstavuje prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukáže ako moderné umenie na Slovensku (nielen klasické výtvarné druhy, ale aj fotografia, okrajovo grafický dizajn) reflektovali prejavy, „výdobytky“ modernej civilizácie a ako spoluvytvárali celkový vizuál doby. Je známe, že moderné umenie v slovenských podmienkach (ak si odmyslíme tzv. košickú alebo východoslovenskú modernu) sa vo veľkej miere inšpirovalo tradičnou ľudovou kultúrou, životným štýlom vidieckych vrstiev obyvateľstva. Z toho vychádzala aj koncepcia výstavy Slovenský mýtus, premiérovanej v SNG pred niekoľkými rokmi.
Na výstave budú predstavené (často po prvýkrát) jedinečné fotografické kolekcie Funkeho, Dohnányho, Plicku spolu s dielami vrcholnej avantgardy Fullu, Galandu a tiež grafického dizajnu Rossman, Teige a iné.

Výstavu podporila spoločnosť Enel.

Finisáž výstavy Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949) / 15.1. 2012 o 16.00 hod.

Kurátorský príhovor: Aurel Hrabušický
Vystúpenie orchestra Bratislava Hot Serenaders
SNG, Esterházyho palác, átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup bezplatný