Na zdravie! Na dizajn!

120 rokov sklárne v Lednických Rovniach
23. marec – 20. máj 2012
Kabinet umenia 20. storočia+, SNG v Bratislave, Vodné kasárne
Kurátorky: Dagmar Poláčková, Vladimíra Büngerová
Výstava je pripravená v spolupráci s RONA, a.s.

Produkcia sklární v Lednických Rovniach (dnes RONA) má nielen dlhú tradíciu, ale i kvalitu a výraznú dizajnérsku hodnotu. Sklárne sa od počiatku zamerali predovšetkým na tzv. kalíškovinu, teda na výrobu nápojového a tiež dekoratívneho skla. Tento rok oslavujú 120. výročie založenia. Výstava pri tejto príležitosti zhodnocuje a mapuje viac ako storočné obdobie produkcie úžitkového skla a dizajnu. Prostredníctvom výberu zo zbierok slovenských galérií a múzeí priblíži najvýznamnejšie etapy a dizajnérske osobnosti zviazané so sklárňou, ktorá ako jedna z mála na Slovensku „stavila“ na spoluprácu s výtvarníkmi (Karol Hološko, Jaroslav Taraba, Dagmar Kudrová, Ladislav Pagáč, Jozef Kolembus, Patrik Illo, Peter Šipoš a ďalší), ktorí sa zaslúžili o rozvoj a aj slávu skla z Lednických Rovní. V minulosti sa sklárne popri strojovej výrobe zameriavali na ručnú výrobu. Uznanie a ohlas získali aj zásluhou neustáleho rozvoja technológie výroby, tvarovania a dekorovania skla. Celý rad ocenení z rôznych výstav doma a na medzinárodnej scéne je potvrdením kvality a správneho rozhodnutia sklární zamerať sa na úzku spoluprácu s výtvarníkmi. Výstava na pôde galérie je už treťou v poradí existencie sklárne. Samotná zbierka užitého umenia a dizajnu SNG obsahuje početnú kolekciu sklených výrobkov vzniknutých pod známou značkou LR. Výstava bude pripravená v spolupráci s vedením sklární RONA a so Slovenským sklárskym múzeom v Lednických Rovniach.