Cena Oskára Čepana

15. jún - 24. júl 2012
výstava j predĺžená do 1. augusta 2012
Vodné kasárne, 1. poschodie
Autorská prezentácia víťaza súťaže Ceny Oskára Čepana 2011.
Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia

Kurátorka výstavy: Vanda Sepová

Výstava laureáta Ceny Oskara Čepana 2011 Tomáša Rafu sa názvom Respect existence or expect resistance! je aktuálnym výberom z projektu New nationalism. Poukazuje na aktuálne spoločenské témy ako nacionalizmus, xenofóbia, globálna politika či manipulácia informácií médiami. Tomáš Rafa nekomentuje, neprezentuje svoje názory na dané témy, minimalizuje výtvarné prostriedky a vystupuje v roli pozorovateľa a sprostredkovateľa globálneho diania.

Na projekte NewNationalism.eu pracuje Tomáš Rafa už vyše troch rokov. Nosnými ideami je hľadanie
vzťahov medzi majoritným obyvateľstvom a minoritou s využitím audiovizuálnych prostriedkov. K témam ako vymedzovanie hraníc medzi patriotizmom a nacionalizmom, či extrémizmom, pribudli okruhy tém ako globálna ekonomická kríza, či boj za sexuálnu rovnosť. Autor sa snaží o integráciu projektu do kontextu
globálneho aktivizmu. Samotná výstava nadväzuje na ideové odkazy práve prebiehajúceho berlínskeho bienále (7. Berlin Biennale), ktorého podtitulom je Forget Fear (Prekonať strach). V rámci bienále sa Rafa stal kurátorom internetového projektu s témou aktivizmu vo svete Art Covers Politics.

Projekt Tomáša Rafu má ambíciu prekonať neschopnosť kritického úsudku, či nezáujem hlbšie sa zamyslieť. Protesty sa vzťahujú k elementárnym problémom fungovania spoločnosti, pričom lokálne problémy tvoria súčasť globálnej spoločnosti a aktuálneho napätia. Časť výstavy tvorí výber z akcií, kde verejné zhromaždenia bojujú proti rasovej, náboženskej a sexuálnej neznášanlivosti. Za toleranciu medzi ľuďmi a akceptovanie jedného druhým. Sú to videá z Berlína, Zürichu, Varšavy a Brna. Druhou časťou výstavného projektu Respect The Existence or Expect Resistance! sú aktuálne protesty proti fungovaniu politických systémov v regióne východnej Európy. Témou demonštrácií je vlastné obohacovanie jedincov ako dôsledok globálnej ekonomickej krízy. Vo výbere ide o reportáže z protestov Gorila v Bratislave a Holešovickej výzvy v Prahe, v paralele s videami z akcií hnutia Occupy Wall Street v New Yorku (USA).

Tomáš Rafa (1979, Žilina) absolvoval Ateliér intermédií a digitálnych médií Michala Murina na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Ateliér Prof. Grzegorza Kowalského na Akadémii umení (ASP) vo Varšave, kde aktuálne pôsobí na Katedre multimédií a scénografie. V roku 2011 sa stal laureátom Ceny Oskára Čepana. V roku 2011 strávil tri mesiacov ako artist in residence v PROG centre v Berne vo Švajčiarsku, v roku 2012 šesť týždňov na rezidenčnom pobyte v ISCP v New Yorku (USA), ktorý bol súčasťou výhry ocenenia Cena Oskára Čepana.