Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948-1956.

29. jún – 21. október 2012
SNG v Bratislave, Esterházyho palác
Kurátorka výstavy: Alexandra Kusá

Výstavný projekt skúma výtvarné umenie v období tzv. stalinského socialistického realizmu, ktoré sa nazýva aj socrealizmus, socreal, sorela. Ide o obdobie, keď bolo umenie diktované, sledované a financované novou politickou garnitúrou. Výstavu vymedzujeme na jednej strane vyhlásením Zjazdu národnej kultúry v roku 1948 a na strane druhej legalizáciou dôsledkov udalostí nadväzujúcich na Stalinovu smrť (1953), teda výsledkov zjazdov až v roku 1956, keď sa u nás skončilo stalinské štádium socialistického realizmu a bol „odhalený“ kult osobnosti. Zväz výtvarných umelcov schválil liberálnejšie stanovy a umenie socializmu vstrebalo do svojich „poučiek“ modernu.