SNG nažive

Čo sa deje v umení a kultúre, čím žijeme, čo nás zaujíma. Prinášame aktuálne témy a hostí s názorom pre aj proti. Rozhovory, diskusie, koncerty, prezentácie alebo multižánrový večer v SNG nažive.

19:00 l Letný pavilón SNG + Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4

Podnetom pre tému "Čo nám zostalo zo socializmu?" je práve prebiehajúca a úspešná výstava Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956. Denne si ju prichádzajú pozrieť desiatky návštevníkov, ktorých pocity z videného sa rôznia podľa veku a osobných skúseností. Nedávna minulosť je aj nie je za nami, jej zlomky a symboly sú ešte stále prítomné vo verejnom aj súkromnom priestore a my sa nimi z rozličných pohnútok aj obklopujeme. Aj o tom bude v poradí druhý večer multižánrového programu (v) SNG nažive! s moderátorom Ondřejom Horákom.

Vo vzťahu k nedávnej socialistickej minulosti sa nestretávame len s kritickým nazeraním na ňu a odmietaním, ale naopak (prekvapivo) aj s jej nostalgickým zmäkčovaním. Iným fenoménom je použitie a aktualizácia symbolov minulosti v súčasnej vizuálnej kultúre. Spomienky na tieto symboly sa môžu javiť ako úsmevné a vtipné až po ich povýšenie na štýlové, či dokonca cool v podobe dizajnových produktov.

Čím je naša soc-minulosť zaujímavá pre mladšiu generáciu, o ktorú sa buď len „obtrela“, alebo ju vôbec nezažila? Je to vtipné a dobre vyzerajúce retro? Trochu kuriózna minulosť? Na druhej strane aj medzi staršími sa stretávame s akýmsi láskavým spomínaním. Je to výsledok daru selektívnej pamäte? Sladká príchuť nostalgie?

V Nemecku sa tento pocit nostalgie za životom v bývalej NDR pred rokom 1989 označuje „OSTalgia“ a súvisí s intenzívnou westernizáciou krajín bývalého východného Nemecka. Český historik Martin Franc hovorí o fenoméne Ostalgie v českých krajinách v súvislosti s reprízovaním normalizačných seriálov, obľubou niektorých produktov ako napr. Kofola, či céčka, ale predovšetkým filmy ako Pupendo, Pelíšky a najmä Goodbye, Lenin.

Program

17.30 h l Esterházyho palác, 1. poschodie
prehliadka výstavy Prerušená pieseň s výkladom historičky Maríny Zavackej

19.00 h l Letný pavilón SNG, Rázusovo nábrežie 2
diskusia Čo nám zostalo zo socializmu?

21.00 h l Letný pavilón
DJ/ Rádio FM

Hostia

Marína Zavacká
pôsobí ako vedecká pracovníčka oddelenia najnovších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie totalitných režimov na území Slovenska. Je autorkou radu odborných článkov a za monografiu Kto žije za ostnatým drôtom? – Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956 – 1962: Teórie, politické smernice a spoločenská prax v roku 2005 získala 1. cenu mladých vedcov SAV.

Rostislav Koryčánek
sa dlhodobo venuje teórii architektúry a výtvarného umenia. Pôvodne študoval sociológiu a dejiny umenia. V rokoch 2002 – 2005 bol šéfredaktorom časopisu o súčasnej architektúre Era 21. Od roku 2007 je riaditeľom Domu umění města Brna. Je autorom celého radu odborných seminárov a výstavných projektov vo verejnom priestore miest.

Pavel Karous
v roku 2005 absolvoval ateliér Prostorové tvorbz Mariána Karla na pražskej VŠUP. Na rovnakej škole pôsobí aj ako asisternt ateliéru skla u Ronyho Plesla. Okrem vlastnej tvorby sa už niekoľko rokov zaoberá sochou a plastikou vo verejnom priestore 70. a 80. rokov 20. storočia.

Maroš Schmidt l OSTBLOK – Made in Czechoslovakia
skúma, mapuje a dokumentuje dizajn priemyselných produktov navrhovaných a vyrábaných v Československu v rokoch 1945 – 1992. Cieľom je fotograficky a textovo zdokumentovať reprezentatívne predmety a vytvoriť súhrnný materiál, objektívne hodnotiaci vymedzené časové obdobie z pohľadu priemyselného dizajnu.

Maroš Schmidt absolvent priemyselného dizajnu na VŠVU, kurátor, priemyselný dizajnér na voľnej nohe a „bojovník“ za Múzeum Dizajnu.

Moderátor

ONDŘEJ HORÁK
je kurátor, výtvarník, lektor a galerijný animátor, autor viacerých projektov, okrem iného napr. prednáškový cyklus Místa počinu, ktorý sa venoval dejinám českých výstavných priestorov. Pracoval na programe Křeslo pro hosta, ktorý predstavoval klasikov súčasného českého umenia koncom nultých rokov v Meet Factory. V rokoch 2009 – 2011 viedol lektorské centrum Galerie středočeského kraje v Kutnej Hore. Bol kurátorom sprievodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011.

Dobrovoľné vstupné

PODUJATIE SA KONÁ S LÁSKAVOU PODPOROU ČESKÉHO CENTRA BRATISLAVA.