Sprievodcu výstavou a upomienkové predmety
si môžete zakúpiť v pokladni Esterházyho paláca.

Upomienkové predmety k výstave