Súťaž k výstave Prerušená pieseň

Slovenská národná galéria v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, členom skupiny Enel, pripravila súťaž o tieto ceny:
1. cena: bezplatný celoročný vstup do Slovenskej národnej galérie
2. cena: návšteva Atómových elektrární Mochovce pre 2 osoby
3. – 5. cena upomienkové predmety Slovenskej národnej galérie a Slovenských elektrární, člena skupiny Enel

Do súťaže sa môžete zapojiť ak správne odpoviete na tieto otázky:
1. Najmonumentálnejším dielom na výstave Prerušená pieseň je opona pre Armádne divadlo v Martine. Ktorý významný slovenský umelec je jej autorom? Na výstave je mu venovaná samostatná časť.

2. Koľko vodných elektrární sa na Slovensku podarilo dokončiť v rokoch 1949 až 1953? Odpoveď hľadajte v krátkom filme „Príbeh elektrifikácie Slovenska 1948 – 1956“, ktorý nájdete na výstave aj na stránke www.energiaprekrajinu.sk

Odpovede na súťažné otázky nám posielajte do 18.10.2012 na info@sng.sk alebo vyplňte súťažný leták priamo v pokladni v budove SNG na Námestí Ľ.Štúra 4 v Bratislave.
Správne odpovede nájdete aj na výstave alebo na stránkach www.prerusenapiesen.sk a www.energiaprekrajinu.sk

Žrebovanie výhier sa uskutoční 21.10.2012 na finisáži výstavy Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956 v Slovenskej národnej galérii v Esterházyho paláci na Námestí
Ľ. Štúra 4 v Bratislave. Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom mailu alebo telefonicky.