8. 7. l Siesta v galérii

17.00 | Esterházyho palác

Výklad na výstave Prerušená pieseň
Nedeľný “pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám

12. 7. l V SNG číta ... hosť Juraj Šebo

18.00 l Esterházyho palác, 2. posch.

Čítame z knihy Juraja Šeba Budovateľské 50. roky (Ikar 2010)
Sprievodný program výstavy Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956.
Pravidelný literárny mesačník v SNG moderuje Silvester Lavrík
SNG, Esterházyho palác, átrium, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné 1,50 €

19. 7. l Letné večery na výstave Prerušená pieseň

18.00 l Esterházyho palác

Téma: Úlohové akcie – fungovanie ekonomického a výtvarného života v 50. rokoch, prehliadka výstavy a diskusia s kurátorkou Alexandrou Kusou

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4

4. - 5. 8. l Branné cvičenie s nocľahom

18:00 – 11:00 l Letný pavilón a Esterházyho palác

vstupné 9 €

Prerušená pieseň pre odvážnych.
Stanovanie na nádvorí, pionierske inšpirácie, nočná prehliadka výstavy a možno bude aj poplach! Kapacita 30 účastníkov.
Rezervácia a viac informácí: zuzana.palicova@sng.sk

5. 8. l Siesta v galérii

17.00 | Esterházyho palác

Nedeľný “pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám

16. 8. | Letný večer na výstave Prerušená pieseň

18:00 | Esterházyho palác, 1. posch.

Vychutnajte si prehliadku výstav v SNG v podvečerných hodinách s pohárom chladeného sektu.

Téma: Benkova opona – privlastnenie slovenských modernistov režimom 50. rokov

Vstup: vstupné do galérie

2. 9. l Siesta v galérii

15:00 | Esterházyho palác, 1. - 2. posch.

Výklad na výstave Prerušená pieseň
Nedeľný “pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám

Vstup: vstupné do galérie

6. 9. | Letný večer na výstave Prerušená pieseň

18:00 | Esterházyho palác, 1. posch.

Vychutnajte si prehliadku výstav v SNG v podvečerných hodinách s pohárom chladeného sektu.

O dotykoch a spojeniach starého umenia s prejavmi sorely budú viesť dialóg kurátorka výstavy Alexandra Kusá a kurátorka pre staré európske umenie Zuzana Ludiková.
Vstup: vstupné do galérie

12. 9. | SNG nažive! Čo nám zostalo zo socializmu?

Čo sa deje v umení a kultúre, čím žijeme, čo nás zaujíma. Prinášame aktuálne témy a hostí s názorom pre aj proti. Rozhovory, diskusie, koncerty, prezentácie alebo multižánrový večer v SNG nažive.

Druhý zo série večerov bude venovaný výstave Prerušená pieseň.

20. 9. | V SNG ČÍTA ...... z kníh Jána Roznera Hosť: Albert Marenčin ml.

17.00 | Esterházyho palác, 2. posch.

Pravidelný mesačník Silvestra Lavríka.
Diskusia a čítanie z kníh Jána Roznera Sedem dní do pohrebu, Noc po Fronte. Podujatie je sprievodným programom k výstave Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956.

30. 9. l Spoločná nedeľa v galérii

RADOSTNÝ ŽIVOT NAŠICH DETÍ
Najbližšií rodinný program sa bude konať po prázdninách - poslednú septembrovú nedeľu. Preskúmame spolu výstavu Prerušené pieseň a život v 50. rokoch na Slovensku. Budeme odhaľovať detský svet z tohto obdobia a vytvoríme si hračky s akými sa hrávali. Začíname o 15.00 hod., rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk.

30. 9. l Siesta v galérii

15:00 | Esterházyho palác, 1. - 2. posch.

Výklad na výstave Prerušená pieseň
Nedeľný “pohodový“ výklad k aktuálnym výstavám

Vstup: vstupné do galérie

SOBOTA 6. 10. l POPOLUDNIE S VÝSTAVOU PRERUŠENÁ PIESEŇ. UMENIE SOCIALISTICKÉHO REALIZMU 1948 - 1956.

Blok sprievodných podujatí.

14.00 l Dizajn a každodenný životný štýl 50. rokov

Esterházyho palác, 1. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

Tematický výklad na výstave Prerušená pieseň s kurátorkou Dagmar Poláčkovou a lektorom.

16.00 l Socialistický realizmus v hudbe (Hudobná kultúra 50. rokov) Prednáška muzikológa Ľubomíra Chalupku.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

50. roky uplynulého storočia boli aj v slovenskej hudobnej kultúre obdobím, kedy sa dovtedajšie princípy kompozičnej tvorby, interpretácie, teórie a publicistiky menili pod tlakom imputovaných zásad socialistického realizmu v hudbe - mala byt "národná formou a socialistická obsahom". Vytýčili sa ideologické hranice medzi podnety zo západoeurópskej hudby 20. storočia a vznikajúcu slovenskú hudbu, ktorá mala napĺňať idey ľudovosti (adorácia folklóru), demokratickosti, zrozumiteľnosti a námetovej angažovanosti. Uvedené obdobie je svedectvom jednak ochoty hudobníkov napĺňať proklamovane idey sorely, ale aj úsilím ich obchádzať, resp. postaviť voči nim vlastne umelecko-tvorivé zásady a názory.

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka. PhD. (1945), odchovanec muzikologickej školy prof. Jozefa Kresánka, pôsobí pedagogický na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2001 ako vysokoškolský profesor. Zameriava sa na oblasť metodológie hudobnej vedy, hudobnej teórie a na dejiny slovenskej hudby 20. storočia.

17.30 - 19. 00 l Jednohubky (1dielo – 1 lektor – 1 príbeh)

Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

Pristavte sa na „nezáväzný“ rozhovor o umení pri niektorom lektorovi/lektorke na výstave Prerušená pieseň.

18.00 l Sto valachov, jedna ovca!

Kinosála SNG, Admin. budova, Riečna 1, Bratislava

Projekcia je súčasťou prehliadky FILMOVÁ ÚRODA BUDOVATEĹSKÝCH PÄŤDESIATYCH
V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.
Úvod pred premietaním: filmová teoretička Eva Filová.

ZA STALINOM, Ján Beer, Ladislav Kudelka, 1953, 10'
Pietna spomienka pri príležitosti úmrtia J. V. Stalina.

RODNÁ ZEM, Jozef Mach, 1953, 102'
Tanec, spev, veselé prekáračky, robotníci premenení na valachov, maliar-natierač v spevnom súboji s traktoristkou, krojovaný Martin hľadajúci stratenú Veronu. Film s rozprávkovou trajektóriou a trojitou svadbou na konci ani s odstupom času nestratil svoje čaro.

Mgr. Eva Filová absolvovala štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, kde je v súčasnosti internou doktorandkou. Venuje sa rodovej problematike, politikám tela a inakosti vo výtvarnom umení a filme.

11. 10. l V SNG číta ... Tomáš Štrauss

17.00 l Esterházyho palác, 2. poschodie

Hosťom literárneho mesačníka venovaného výstave Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956 bude historik umenia Tomáš Štrauss. Moderuje a z textov T. Štraussa číta Silvester Lavrík.

ROZLÚČKA S VÝSTAVOU

V týchto dňoch sú výstavy otvorené do 20:00!

18. 10. l Kurátorský výklad k výstave Prerušená pieseň

18. 00 l Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou Alexandrou Kusou.

20. 10. l Siesta v galérii špeciál

15.00 l Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie

Prehliadka výstavy Prerušená pieseň s lektorom.

20. 10. l Pyšná princezná. R. Bořivoj Zeman, 1952, 94 min.

16.00 l Kinosála SNG, Administratívna budova, Riečna 1, Bratislava

Filmové premietanie známej rozprávky z päťdesiatych rokov ako sprievodne podujatie k výstave Prerušená pieseň.

21 .10. l Finisáž výstavy Prerušená pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956.

Siesta v galérii. Prehliadka výstavy s lektormi SNG.
15.00 l Esterházyho palác, 1. - 2. poschodie

Slávnostné ukončenie výstavy
16.00 l Átrium Esterházyho paláca, Nám. Ľ. Štúra 4

Ukončenie prehliadky slovenských filmov FILMOVÁ ÚRODA BUDOVATEĽSKÝCH PÄŤDESIATYCH. Blok krátkych filmov.
18.00 l Kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava