Lovci v raji

12. 1. 2012 - 29. 2. 2012
Esterházyho palác, Suterén

Kurátori výstavy: Eike Berg, Daniel Grúň, Ivana Moncoľová

Výstava v priereze hodnotí päťročnú existenciu Katedry Intermédií a multimédií a jej aktuálnych študentov, ako aj absolventov a bývalých doktorandov. Katedra si za svoju krátku existenciu vybudovala trvalý záujem študentov i špecifickej technologickej a umeleckej obce s príznačným záujmom o nové médiá. Obdobne je koncipovaná aj výstava, kde kurátori Eike Berg (HUN/DE), Daniel Grúň (SK), Ivana Moncoľová (SK) vybrali prierez tým najlepším z ateliérovej tvorby v médiu videa, inštalácie a objektov. Výber rozdelili do štyroch blokov s názvami: Potreba dokumentovania, Reálnejší ako realita,Strhujúca subjektivita, Zvrátený heroizmus.

Idea výstavy Lovci v raji je založená na princípe objavovania reality či vytvárania novej reality, na práci s novými technológiami, filmom, hudbou, kamerou, myšlienkou tak, ako ju objavujú a tvoria študenti či už v súčasnosti vyspelí slovenskí mladí umelci/umelkyne, ktorí prešli týmto ateliérom.
Katedra intermédií a multimédií je najmladšou katedrou na VŠVU. Vznikla ako reakcia na nové umelecké trendy posledných desaťročí a na dopyt po študijnom programe, v rámci ktorého sa systematicky pracuje s novými médiami a s koncepčným prepájaním viacerých médií (fotografia, video, počítačová animácia, interaktívna inštalácia, objekty, performancia, kresba, skulptúra a pod.). Je to široké pole možností a nástrojov na vytváranie postupov a diel reflektujúcich aktuálne témy a problémy. Cieľom odborných predmetov je poskytnúť absolventom teoretické znalosti a praktické zručnosti (kamera, strih, programovanie, interaktivita, práca so zvukom) tak, aby boli schopní samostatne realizovať umelecké projekty a pripravení uplatniť ich aj v budúcom zamestnaní.
Vzdelávanie je situované do troch ateliérov, kde sa spomínaný rámec realizuje programovým zameraním konkrétneho pedagóga – Ateliér priestorových komunikácií +, Ateliér IN a Ateliér videa a multimediálnej tvorby.
Katedru intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení tvoria tri ateliéry: Ateliér "IN" (doc. akad. mal. Ilona Németh, DLA), Ateliér priestorových komunikácií + (doc. Mgr. Anton Čierny, mim. prof.), Ateliér videa a multimediálnej tvorby (doc. akad. soch. Anna Daučíková). Vedúcim katedry je doc. Mgr. Anton Čierny, mim. prof.

Vystavujúci: Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Eja Devečková, Veronika Hliničanová, Ľudmila Horňáková, Zuzana Janečková, Jana Kapelová, Tomáš Klima, Lenka Klimešová, Miro Kohút, Daniela Krajčová, Magdaléna Kuchtová, Tomáš Šoltýs, Matej Vakula, Martin Vongrej.